Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.

EUROLAB Hakkımızda

Çevresel Ayak İzimizi Azaltma

Sürdürülebilirlik, bugün artık tüm üretici firmalar ve tedarikçi firmalar için giderek artan bir gereksinimdir. İşletmeler, tesislerini daha sürdürülebilir hale getirmek ve çevresel ayak izlerini azaltmak için çaba göstermektedir. Resmi kuruluşlar karbon emisyonlarını düşürmek ve işletmeleri daha yüksek sürdürülebilirlik verimliliğine teşvik etmek için yasal düzenlemeler çıkarmaktadır.

Çevresel Ayak İzimizi Azaltma

Bu bakımdan kaynaklarını etkin bir şekilde kullanabilen işletmeler bu konuda avantajlıdır. Ancak bunun aksine, çok fazla karbon yayan, su tüketen, elektrik tüketen ve kısa vadeli parasal kazanımlara daha fazla değer veren işletmeler, gittikçe büyüyen güçlükler ile karşı karşıya kalacak ve çok yüksek maliyetlere katkanmak zorunda kalacaktır.

Sürdürülebilirlik yaklaşımları, işletmeler için marka itibarını ve işletmenin genel rekabet gücünü arttırmak için bir dizi fırsat sunmaktadır. Sürdürülebilir teknolojilere yatırım yapan işletmeler müşterilerine çevre üzerindeki etkileri azaltma, kaynaklardan tasarruf etme ve maliyetleri azaltma yolları sunabilecektir. Kısaca çevresel ayak izini en aza indirmenin başlıca faydası, maliyetleri düşürmek ve verimliliği arttırmaktır.

Bunu başarmak için işletmelerin, sürdürülebilirlik yaklaşımını genel süreçlerine uyarlamaları gerekmektedir. Yeşil iyileştirmeler, enerji ve çevresel performanslarını iyileştiren, su kullanımını azaltan ve doğal ışık, hava kalitesi ve gürültü açısından çalışma ortamının konforunu ve kalitesini iyileştiren işletmelerdir.

Çevresel ayak izini azaltmak için, işletmeler şunlara odaklanmak zorundadır: doğal ışık kullanımını iyileştirmek, sürdürülebilir teknolojilere yatırım yapmak, enerji verimliliğini artırmak, geri dönüştürülmüş ve geri kazanılmış malzeme kullanmak, kaynakların daha verimli kullanılmasını sağlamak ve çevresel ayak izlerini azaltmak için yerel topluluklar ile işbirliği yapmak.

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.