Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Denetimleri

İş Sağlığı ve Güvenliği Denetimleri

İş sağlığı ve güvenliği, birçok işyerinde olması mümkün, fiziksel riskler, kimyasal riskler, biyolojik riskler, ergonomik riskler ve iş kazası risklerini önlemeye yönelik çalışmaları ifade etmektedir. Çalışma ortamlarındaki tehlikelerin giderilmesi, azaltılması veya değiştirilmesini zorunlu kılmak için iş sağlığı ve güvenliği standartları yayınlanmıştır. Ayrıca iş sağlığı ve güvenliği programları, tehlikelerin etkilerini en aza indirmeye yardımcı olan önlemler içermektedir. Yürürlükte olan yasal düzenlemeler gereğince de işverenler ve şirket yönetimi, tüm çalışanları için güvenli bir çalışma ortamı sağlamakla yükümlüdür.

İş Sağlığı ve Güvenliği Denetimleri

İş sağlığı kavramı, işyerindeki sağlık, güvenlik ve refah konularını ifade etmektedir. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal düzenlemeler, standartlar ve programların tümü, çalışma ortamlarını, çalışanlar, iş arkadaşları, aile üyeleri, müşteriler ve diğer paydaşlar için daha iyi hale getirmeyi amaçlamaktadır. Daha iyi iş sağlığı ve güvenliği standartları ve iyi iş uygulamaları, çalışanlar için yüksek moral ve gönül rahatlığı demektir.

İş sağlığı ve güvenliği, her işletmeyi etkileyen bir kavramdır. Bu nedenle güvenlik yönetimi stratejisinin etkili bir şekilde hazırlanması ve uygulanması gerekmektedir. İş sağlığı ve güvenliği, çalışma ortamlarında tehlikeleri önlemeye odaklanan, işyerinde sağlık ve güvenliğin tüm yönleri ile ilgilenen çok disiplinli bir uygulamadır.

İş sağlığı ve güvenliğine yönelik tasarlanan standartlardan yararlanmak, işletmenin faaliyetlerine bakılmaksızın her bir çalışana verilmesi gereken temel bir hakdır. Çalışanlar ancak bu sayede sorumluluklarını tehlikesiz ve güvenli bir çalışma ortamında yerine getirebilmektedir.

Avrupa Birliği ülkelerinde yayınlanan, işde çalışanların sağlık ve güvenliklerini iyileştirmeye yönelik tedbirler alınmasına ilişkin 89/391/EEC sayılı konsey direktifi, bu konuda alınacak önlemlere odaklanmaktadır. Çalışma ortamlarında sağlık ve güvenliğin korunması, mesleki tehlikelerin önlenmesi ve kaza ve tehlike faktörlerinin tanımlanması konusunda genel prensipler içermektedir. Bu direktifin getirdiği asgari koşulların belirlenmesi ve uygulanması, özel ve kamu sektöründe faaliyet gösteren bütün sektörleri kapsamaktadır. İşletmeler bu konuda çalışanların, taşeron işçilerinin ve ziyaretçilerin, her zaman güvende olmasını sağlamak için etik ve yasal sorumluluğa sahiptir.

Kuruluşumuz tarafından uygulanan başlıca iş sağlığı ve güvenliği denetim hizmetleri şunlar olmaktadır:

  • Gürültü ölçümü
  • Titreşim ölçümü
  • Aydınlatma ölçümleri
  • Termal konfor ölçümleri
  • Toz ölçümü
  • Kimyasal ölçümler

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.