Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.

Denetim ve Gözetim

Denetim

Denetim hizmetleri, işletmelerin iç kontrollerinin etkinliğini değerlendirmek için başvurulan önemli bir hizmettir.

Periyodik Kontroller

Denetim

EUROLAB, bağımsız ve objektif bir üçüncü taraf kuruluş olarak, her sektörden işletmeler için muayene hizmetleri sunmaktadır.

Testler ve Sertifikasyon

Denetim

Doğru, kaliteli, hızlı ve güvenilir testler, üretim faaliyetlerinin ve işletme verimliliğinin çok önemli bir parçasıdır.

Denetim

Deneyimli Uzman Kadro

Kuruluşumuz, işletmelerin ürün kalitesini arttırmak ve uluslarası ticarette olası ticari risklerini önlemek amacı ile faaliyet göstermektedir. Her sektörden ve her boyutta işletmeler için denetim, gözetim, muayene, test, ölçüm ve analiz hizmetleri vermekte, değerlendirmekte, raporlamakta ve belgelendirmektedir.

Kuruluşumuz, petrokimya tesisleri, kimyasal tesisler, rafineriler, termik santraller, güneş enerjisi santralleri, rüzgar santralleri ve su arıtma tesisleri dahil, çok geniş bir yelpazede işletmelerin ihtiyaçlarına cevap verecek kapasitede ve yetkinliktedir.

Kuruluşumuz ayrıca, proje bazlı çalışmalarda işin zamanında teslimini karşılamak için özel görevler üstlenmekte ve gıda sektörü ve tarımsal faaliyetlerin inceleme ve denetimleri konusunda da işletmelerin yanında olmaktadır. Kuruluşumuz yönetici ve çalışanları, güçlü, nitelikli, eğitimli ve deneyim sahibi kişilerdir.

Denetim Hizmetleri

Etkin bir kontrol sistemi kurmak ve yönetmek, işletmenin hedeflerine ulaşması, operasyonları hakkında güvenilir raporlar alması, varlıklarını doğru yönetmesi ve sermaye maliyetlerini en aza indirmesi bakımından hayati önem taşımaktadır.

Gözetim Hizmetleri

İşletmeler, üretici firmalar ve tedarikçi firmalar, bilgiye dayalı kararlar alabilmek için, tesislerinde ve üretim faaliyetlerinde olası zayıf noktalardan kaçınmak zorundadır. Bu ise ancak tarafsız ve bağımsız hareket eden üçüncü taraf kuruluşlara ihtiyaç doğurmaktadır.

Muayene Hizmetleri

Ekipman veya ürünlerin, müşterinin spesifikasyonlarına, yürürlükte olan yasal düzenleme esaslarına, yayınlanmış yerli ve yabancı standart koşullarına ve diğer geçerli kalite sistemi gerekliliklerine uygun olduğunu doğrulamak için yetkili kuruluşlar tarafından çok geniş bir yelpazede muayene hizmetleri verilmektedir.

Laboratuvar Hizmetleri

Doğru, kaliteli, hızlı ve güvenilir testler, üretim faaliyetlerinin ve işletme verimliliğinin çok önemli bir parçasıdır. Tasarım eksikliklerini ortaya çıkardığı gibi, yürürlükte olan yasal düzenlemelere, ulusal ve uluslararası standartlara ve uygulanan kalite yönetim sistemleri kriterlerine uyulup uyulmadığı da bu testler ile ortaya konmaktadır.

Belgelendirme Hizmetleri

Belgelendirme çalışmaları, dünya çapında kuruluşlar tarafından oluşturulan yönetim sistemlerini kullanan ve standartlara uygun bir ürün veya hizmet üreten işletmelerin, ilgili standart veya teknik düzenlemelere ne derece uygun faaliyet gösterdiklerinin, tarafsız ve bağımsız hareket eden üçüncü taraf bir kuruluş tarafından tespit edilmesi çalışmalarını kapsamaktadır.

Diğer Hizmetlerimiz

Çeşitli sektörlerde ve ülkemizin çeşitli bölgelerinde faaliyet gösteren işletmeler, faaliyetlerini daha hızlı, daha kolay ve daha verimli hale getirmek ve olası risklerini düşürerek operasyonların sürdürülebilirliğini temin etmek zorundadır.

Sektörel Hizmetler

Küresel boyutta rekabetin yaşandığı bugünün dünyasında işletmeler için en önemli konular, verimlilik ve performans artışını sağlamak, tedarik zinciri performansını geliştirmek ve küresel pazarlara erişim imkanını bulmaktır. Bunlar elde edilmediği zaman, ne üretim artışı sağlanabilir ne de uluslararası alanda rekabet edilebilir.

Bizden Haberler

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.