Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.

Stratejik Risk Yönetimi

Stratejik Risk Yönetimi

Stratejik risk yönetimi, riskler gerçekleştiği zaman hızlı bir şekilde harekete geçmek dahil olmak üzere bir işletmenin iş stratejisindeki riskleri tanımlama, değerlendirme ve yönetme süreci olarak tanımlanmaktadır. Bu bakımdan stratejik risk yönetimi, gerçekleşmesi muhtemel çok çeşitli olay ve senaryoların yönetilmesini ve sonuçlarının işletmenin değerini ne şekilde etkileyeceğini değerlendirme çalışmalarını içermektedir.

Stratejik Risk Yönetimi

Risk oldukça geniş bir kavramdır ve ürün inovasyon riskinden piyasa riskine kadar, tedarik zinciri riskinden itibar riskine kadar birçok şeyi kapsamaktadır. Kurumsal risk yönetiminin temel bileşeni stratejik risk yönetimidir ve işletmenin tolere edilebilir risk seviyelerini ve stratejik karar alma sürecini etkileyen bir kavramdır. Strateji belirleme ve strateji uygulama süreçlerinin özünde stratejik risk yönetimi yatmaktadır.

Stratejik risk yönetimi, işletme için önemlidir, çünkü bir işletmenin stratejilerini ve iş hedeflerini gerçekleştirme kabiliyetini önemli ölçüde etkileyen riskleri yönetmektedir.

Genel olarak kurumsal risk yönetimi sürecinde, birçok şirket yönetimi, çeşitli risk komiteleri kurmaktadır. Bu risk komiteleri, şirket genelinde riskleri takip etmek, gözden geçirmek ve şirkette risk bilinci ve risk yönetimi uygulamalarını teşvik etmek için disiplinler arası bir grup insanı bir araya getirmektedir. Bu komitelerin yapısı ve bileşenleri, işletmeler arasında oldukça farklılık göstermektedir. Ancak kilit nokta, işletme için çalışması ve işin karmaşıklığını, daha geniş kurumsal risk yönetimi süreçlerini ve işletme yapısını dikkate alması gerektiğidir.

Stratejik riskler, bir işletmenin stratejilerini ve iş hedeflerini gerçekleştirme kabiliyetini önemli ölçüde etkileyen riskler olmaktadır. Sonuç olarak bu riskler şirket değerini ve işletmenin süregelen canlılığını etkileyen risklerdir.

Etkili bir stratejik risk yönetimi için, işletmenin tüm önemli aktivitilerini, riskler arasındaki ilişkiyi ve işletme genelinde risklerin azaltılması için tasarlanmış süreçleri tanımlayan bir planlama yapılmış olmalıdır. Şirket yönetiminin, stratejik risk yönetimini savunmaları ve sorgulamaları gerekmektedir. Bazen riskler işletme için bir iş fırsatı da olabilir.

Kuruluşumuz tarafından verilen başlıca stratejik risk yönetimi hizmetleri şunlar olmaktadır:

 • Strateji riski
 • İtibar riski
 • Regülasyon riskleri
 • Finansal risk
 • Finansal risk
 • Piyasa riski
 • Kredi riski
 • Likidite riski
 • Operasyonel risk
 • Siber risk
 • Küresel risk yönetimi
 • Risk algısı
 • Dijital dünyada güvenlik
 • Finansal olmayan riskler
 • Bilgi teknolojilerinde risk
 • Yapay zeka ve risk yönetimi

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.