Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.

Enerji

Enerji sektörü, enerji üretimi veya tedariki ile ilgili bir stok kategorisidir. Enerji sektörü veya sanayi, petrol veya gaz rezervlerinin araştırılması ve geliştirilmesi, petrol ve gaz sondajı ve rafine etme ile ilgili şirketleri içerir. Enerji endüstrisi ayrıca yenilenebilir enerji ve kömür gibi entegre enerji hizmeti şirketlerini de içerir.

Enerji

Enerji sektörü, fosil yakıtlar veya yenilenebilir enerji kaynakları gibi birincil olarak enerji üretme veya tedarik etme işinde olan şirketleri içerir. Enerji sektörü, ekonominin geri kalanına güç sağlamak için yakıt sağlayan, son yüzyılda endüstriyel büyümenin önemli bir itici gücü olmuştur. Bunun yanısıra enerji sektöründeki şirketler, yenilenemeyenler veya fosil yakıtlar ve güneş gibi yenilenebilir kaynaklar gibi enerjinin nasıl kaynaklandığına göre sınıflandırılır.

Enerji sektörü, ekonomiye güç sağlamak ve üretim ve ulaşım araçlarını kolaylaştırmak için gereken enerjinin üretimi ve dağıtımında doğrudan ve dolaylı olarak yer alan karmaşık ve birbiriyle ilişkili şirketler ağını tanımlayan geniş ve her şeyi kapsayan bir terimdir.

Enerji sektöründeki şirketler çeşitli enerji türlerinde yer almaktadır. Çoğunlukla, enerji şirketleri ürettikleri enerjinin nasıl kaynaklandığına göre kategorize edilir ve genellikle iki kategoriye ayrılır:

Yenilenemeyen enerjiler; Petrol ürünleri ve petrol, Doğal gaz, Benzin, Dizel yakıt, Kalorifer yakıtı,Nükleer enerjilerdir. Yenilenebilirolan enerjiler ise; Hidroelektrik, Etanol gibi biyoyakıtlar, Rüzgar gücü, Güneş enerjisidir.

Enerji endüstrisi ayrıca elektrik gibi ikincil kaynakları da içerir. Enerji fiyatları - enerji üreticilerinin kazanç performansıyla birlikte - büyük ölçüde dünya çapındaki enerji arz ve talebine göre belirlenmektedir.

Petrol ve gaz üreticileri, yükselen petrol ve gaz fiyatlarının olduğu dönemlerde iyi performans gösterme eğilimindedir. Ancak enerji şirketleri, enerji mallarının fiyatı düştüğünde daha az kazanır. Petrol rafinerileri ise ham petrol fiyatları düştüğünde benzin gibi petrol ürünleri üretmek için düşen hammadde maliyetinden yararlanmaktadır. Dahası, enerji endüstrisi, tarihsel olarak petrol fiyatlarında dalgalanmalara - veya vahşi dalgalanmalara - yol açan siyasi olaylara duyarlıdır.

Kuruluşumuz enerji sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin en verimli şekilde çalışabilmeleri ve olası tehlikelerden uzak kalmaları için uzman kadrosuyla kusursuz hizmetler sunar.

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.