Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.

Tekstil Kimyasal Testler

Tekstil Kimyasal Testler

Tekstil sektörü kimyasal bazlı bir sektördür. Farklı tipteki tekstil işleme aşamalarında gerekli olan, farklı kimyasal türleri bulunmaktadır. Bu nedenle kimyasallar tekstil sektöründe hayati bir rol oynamaktadır.

Tekstil Kimyasal Testler

Tekstil test ve analizlerinin genel amacı, tekstil ürünlerinin performansını değerlendirmek ve ürün performansını tahmin etmek için test sonuçlarını kullanmaktır. Ürün performansı esas olarak son kullanım ile birlikte düşünülmek zorundadır. Son kullanım performansı test edilirken, bu ürün kullanılacağı uygulamaların gereksinimlerini karşılayıp karşılamadığı esas alınmaktadır.

Tekstil ürünleri üreten firmalar, çeşitli son kullanımlar için performans spesifikasyonları belirlemekte ve bu spesifikasyonları, tekstil ürünlerinin kullanım amacına uygunluğunu değerlendirmek için kullanmaktadır. Aynı zamanda giyim, ev dekorasyonu ürünleri ve endüstriyel tekstil ürünleri üreten firmaların ve tedarikçi firmaların ürünleri kabul edilirken, bu spesifikasyonlar dikkate alınmaktadır.

Tekstil ürünlerinin, en başta elyafların kimyasal testileri, üretici firmalar, resmi kuruluşlar ve tüketicilerden ilgi görmektedir. Lif kimyası ve morfolojisinin anlaşılması, bu liflerin ve ipliklerin kimyasal analizine yardımcı olmaktadır. Gelişmiş laboratuvarlarda bütün kimyasal testler, belli uluslararası standartlara uygun olarak gerçekleştirilmektedir.

Örneğin pamuğun kimyasal bileşimine bakılacak olursa, pamuk doğal selülozun en saf şeklidir. Tüm bitkisel dokular gibi, pamuk yakıldıktan sonra kalan külde, az miktarda mineral madde bulunmaktadır. Kül miktarı yaklaşık yüzde 1-1.5 arasıdır. Pamuktaki mineral maddeler, klorürler, karbonatlar, potasyum, kalsiyum ve magnezyum fosfatlardır. Pamuk yüzde 1 civarında protein içermektedir. Pamuğu ağartmanın yolu, saf beyaz ürün elde etmek için doğal renklendiricileri uzaklaştırmaktır.

Diğer yandan pamuk ve diğer doğal elyaflarda yetiştirilme koşullarından kaynaklanan formaldehit, pestisit kalıntıları, ağır metaller, uçucu organik bileşikler ve bir takım tehlikeli kimyasal maddeler bulunmaktadır ve laboratuvarlarda yapılan kimyasal testler ile bunların varlıkları ve miktarları tespit edilmektedir.

Kuruluşumuz tarafından verilen başlıca tekstil kimyasal test hizmetleri şunlar olmaktadır:

 • Geri dönüştürülmüş polietilen terefitalat (PET)
 • Tehlikeli kimyasal maddeler
 • Azo, kanserojen ve alerjen boyarmaddeler
 • Formaldehit
 • Pentaklorofenol (PCP), tetraklorofenol (TeCP) ve triklorofenol (TriCP)
 • Pestisitler
 • Ağır metaller
 • Krom (VI)
 • Nikel
 • Fitalatlar
 • TBT, DBT ve diğer kalaylı organik bileşikler
 • Klorlu organik taşıyıcılar
 • Alev geciktiriciler
 • pH değeri
 • Dimetil fumarat (DMF)
 • Alkilfenoller (AP) ve alkilfenol etoksilatlar (APEO)
 • Perfluorooktan sülfonatlar (PFOS)
 • Uçucu organik bileşikler (VOC)
 • Eko-sertifikasyon şeması
 • Kimyasal madde sertifikasyon şeması

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.