Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.

Gıda Ürünleri Gözetimi

Gıda Ürünleri Gözetimi

Gıda ürünlerinin gözetimi hizmetleri, güvenli olmayan mikroplar, kimyasal kontaminasyon ve doğal veya yapay zararlı katkı maddeleri gibi unsurları ve gıda ürünlerinin üretim, işleme, paketleme ve diğer işlemler sırasında sağlıklı ve temiz ürünler üretmek için gıdaların incelenmesini kapsamaktadır.

Gıda Ürünleri Gözetimi

Tüketiciler genel olarak bir gıda maddesi satın aldığında, bunun görünümü, tadı, yemek yerinin atmosferi ve yemeğin maliyeti ile daha çok ilgilenir, buna karşılık nadiren gıdanın güvenliğini düşünür. Genelde gıda maddelerinin güvenli oldukları varsayılır. Ancak durum her zaman böyle değildir.

Gıda maddelerinin hastalıklara ve ölümlere neden olabileceği tarihin en eski zamanlarından beri bilinmektedir. Ancak gıda kaynaklı zehirler ve gıda kaynaklı enfeksiyonlar hakkındaki kesin bilgilerin çoğu yeni bulunmuştur. Bunların büyük bir kısmı gıdanın işlenmesi ile ilgilidir. Örneğin, bozulmanın ana nedenlerinden biri bakteriyel kontaminasyondur. Ancak bu tür bir kontaminasyon, üretim, saklama, depolama, dağıtım ve tüketime hazırlık süreçlerinin herhangi bir aşamasında meydana gelebilir.

Sağlıklı gıda maddelerinin hazırlanması ve topluma sunulması, gıda sektörü için çok önemli bir yükümlülüktür. Bu yükümlülük, işletmelerde herkesin, sanitasyonun ne olduğunu anlaması, önemini takdir etmesi ve yapılan her türlü faaliyette uygulaması durumunda yerine getirilmiş olmaktadır. Sanitasyonun uygulanması, gıda maddeleri üreten işletmelerin, faaliyetlerinin her aşamasında sağlık önlemlerini uygulamaları anlamına gelmektedir.

Sağlık uygulamaları, sağlam bir gıda tedarikinin sağlanması ve depolanması ile, tesisin fiziksel yeterliliği ve temizliğe ilişkin bakımı ile, depolama tesisleri, ekipman, mutfak eşyaları yeterliliği ve temizliği ile, bulaşık yıkama işlemleri ile, çalışanların sağlığı, iyi kişisel hijyeni ve iyi çalışma alışkanlıkları ile, gıdaların sağlıklı hazırlanması ve servis boyunca etkili zaman sıcaklık kontrolü ile ve nihayet çalışanların sanitasyonun çeşitli yönleri konusunda eğitilmesi ile ilgilidir.

Gıda üretimi gözetimleri, gıda kaynaklı hastalıkların önlenmesi veya en azından azaltılması bakımından önem taşımaktadır. Gıda maddelerinin üretimindeki her adım, kontaminasyonun meydana gelebileceği bir nokta olabilir.

Gıda kaynaklı rahatsızlıkların başlıca nedenleri şunlardır: kötü kişisel hijyen, bozulabilir gıdaların soğutulmaması, hastalıklı çalışanlar, kontamine olabilecek gıdaları iyi pişirmeme, güvensiz kaynaklardan yiyecek elde etme, mutfak eşyaları ve ekipmanlarının temizlenmemesi ve sterilize edilmemesi ve toksik maddelerle kontaminasyona yol açan kötü gıda depolama uygulamaları.

Kuruluşumuz tarafından verilen başlıca gıda ürünleri gözetim hizmetleri şunlar olmaktadır:

  • Kalite gözetimi
  • Stok takip gözetimi
  • Kantar gözetimi
  • Ambar temizlik gözetimi

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.