Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.

Polimer ve Plastik Testleri

Polimer ve Plastik Testleri

Çeşitli sektörlerde, üretimde kullanılan bir malzemenin, amaçlanan uygulama için doğru malzeme olup oldmadığından emin olmak için polimer ve plastiklerin kimyasal testlerinin yapılması gerekmektedir. Polimer kimyasal testleri, moleküler ağırlık, moleküler ağırlık dağılımı ve dallanma bilgisi gibi temel yapısal özellikleri belirlemek için yapılmaktadır.

Polimer ve Plastik Testleri

Plastik testleri, ya da polimer testleri, bir polimerin hammaddeden bileşiğe, yarı bitmiş ürüne ve bitmiş ürüne dönüşmesine kadar tüm yaşam döngüsünde kritik bir rol oynamaktadır. Her aşama farklı test gereksinimlerine sahiptir ve son kullanıcılar, örneğin ürün araştırma geliştirme, kalite kontrol, test hizmetleri veya araştırma, faaliyetlerine bağlı olarak farklı bir test çözümü talep etmektedir.

Plastik sektörü için başlıca test çözümleri şunlar olmaktadır: erime akış testi, darbe düşme kulesi test, darbe sarkaç testi, mekanik testler, reoloji ve termal test.

Örneğin bir eriyik akış testi, erimiş polimerin eriyik akış hızını ve eriyik hacim oranını belirlemek için yapılmaktadır. Değerler, malzemeye bağlı olarak belli bir sıcaklıkta ve belli bir kütle uygulandığında alınmaktadır. Darbe düşme kulesi testi, bir numunenin emdiği enerjiyi ölçmek veya belli çarpma hızlarında bir numuneye belli miktarda hasar uygulamak için yapılmaktadır.

Darbe sarkaç testi, çeşitli standart test konfigürasyonlarındaki numunelerin darbe direncini ölçmek için uygulanmaktadır. Katı malzemelerin fiziksel güçlerini doğru bir şekilde tespit etmek için mekanik testler yapılmaktadır. Değişen kesme hızları ve sıcaklıklarda erimiş polimerlerin reolojik özelliklerini ölçmek için reoloji testleri uygulanmaktadır. Termal testlerde ise, ısı sapma sıcaklığı veya yumuşama noktası ölçülmektedir.

Gelişmiş laboratuvarlar, polimer ve plastik ürün testleri, problem çözme, kimyasal analizler ve daha birçok konuda uzmanlığa sahiptir. Bu kuruluşlar, polimerlerin ve plastiklerin kullanıldığı sektörlerde, araştırma ve geliştirme, kalite kontrol, kalite güvencesi, üretim, uygunluk, pazarlama, teknik ve müşteri hizmetlerini destekleyen test hizmetleri sunmaktadır. Bunların başında yaşlanma ve hızlandırılmış testler, kimyasal analizler, başarısızlık analizi, mekanik testler, mikroskopi hizmetleri, polimer kimyası ve termal analizler gelmektedir.

Kuruluşumuz tarafından verilen başlıca polimer ve plastik test hizmetleri şunlar olmaktadır:

  • Analitik testler
  • Kompozit testler
  • Mekanik testler
  • Mikroskopik yöntemler
  • Polimer kimyası
  • Termal analizler

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.