Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.

Kurumsal Riskler

Kurumsal Riskler

Kurumsal risk kavramı, bir işletmenin karşı karşıya kaldığı yükümlülük ve tehlikeleri ifade etmektedir. İşletmeler için risk yönetimi, riskleri ve maliyetleri en az seviyeye indiren bir dizi süreçtir. İşletmeler, potansiyel tehlike kaynaklarını tanımlamak, analiz etmek ve kayıpları önlemek için gerekli adımları atmak zorundadır. Kurumsal riskler dendiği zaman ilk zamanlar sadece yangın, hırsızlık, çalışan yaralanmaları ve kazalar gibi fiziksel tehditler dikkate alınıyordu. Ancak günümüzde bu kavram, döviz kurları, faiz oranları ve e-ticaret gibi finansal riskleri de içine almaktadır.

Kurumsal Riskler

Kurumsal riskleri yönetmenin adımları, zarara maruz kalmayı tanımlamak, ölçmek, alternatifler belirlemek, bir çözüm uygulamak ve çözümlerin sonuçlarını takip etmektedir. Bu çalışmaların amacı bir işletmenin değerini korumak ve nihayetinde arttırmaktır. İşletmeler için finansal riskler en büyük endişe kaynağıdır.

Kurumsal risk yönetimi, bir işletmenin finansal kayıpları en aza indirmek için kullandığı yöntemleri ifade etmektedir. Başlıca kurumsal riskler, tehlike riskleri, finansal riskler, çalışan yaralanmaları ve ölümler, iş kesintileri ve hizmet kayıpları, işletmenin itibarının zedelenmesi, hatalar ve eksiklikler ve davalardır. Kurumsal riskler ile baş edebilmek için, iş süreçlerini ve birçok finansal aracı kapsayan çok disiplinli yöntemler izlemek gerekmektedir.

Gittikçe birbirine bağlı ve karmaşık bir küresel ortamda, işletmeler için riskleri anlamak her zamankinden daha önemlidir. Kurumasl risk yönetimi ile işletmeler riskleri tanımlamakta ve gerekli adımları önceden atmakta, bu şekilde olası zararlardan kaçınmakta ve rakiplerinden bir adım önde olmaktadır. Risk yönetimi yapılarak riskler belirlenmekte, öncelikli olarak çözümlenmesi gereken riskler değerlendirilmekte ve bu risklerin doğru yönetilmesi için stratejiler geliştirilmekte ve uygulanmaktadır. Bu sistematik bir süreçtir.

İşletmelerin varlığının ve faaliyetlerinin kesintisiz devam etmesi, gelir istikrarının sağlanması, kayıp maliyetlerinin düşürülmesi, işletme itibarının korunması ve yasal düzenlemelere uyum sağlanması için işletmeler kurumsal risk yönetimine ihtiyaç duymaktadır.

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.