Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.

Diğer Denetimler

Diğer Denetimler

Genel olarak denetimler, çalışanların ve yöneticilerin endişelerini dinlemek, faaliyetleri daha iyi anlamak, mevcut ve potansiyel tehlikeleri tanımlamak, tehlikelerin altında yatan nedenleri tespit etmek, düzeltici faaliyetler önermek, tehlikeleri ortadan kaldırmak ve riski kontrol etmek için son derece faydalı ve gerekli çalışmalardır.

Diğer Denetimler

İşyeri denetimleri, olayları, yaralanmaları ve hastalıkları önlemeye yardımcı dolduğu için önemlidir. Aynı zamanda bu denetimler ile düzeltici faaliyet için tehlikeler tanımlanmakta ve kaydedilmektedir. Düzenli uygulanacak denetimler, yönetim sisteminin ve genel iş sağlığı ve güvenliği programının çok önemli bir parçasıdır.

Bu denetimlerde, işletmenin faaliyet alanına bağlı olarak, stres, aşınma, darbe, titreşim, ısı, korozyon, kimyasal reaksiyon veya yanlış kullanım nedeniyle güvensiz veya sağlıksız koşullara dönüşmesi muhtemel olan unsurlar ele alınmaktadır. Bu denetimler, duruma göre dinlenme alanları, ofis alanları, depolama alanları ve soyunma odaları gibi düzenli olarak iş yapılmayan alanları da kapsamaktadır. Denetimlerde tüm işyeri ögelerine bakılmaktadır: çalışanlar, çevre, ekipman ve süreçler. İşyeri ortamı, gürültü, titreşim, aydınlatma, sıcaklık ve havalandırma gibi riskleri içermektedir.

Denetimlerin temel amacı, çalışma ortamlarını tehlikelerden uzak tutmak ve üretim faaliyetlerinin istenen kalite ve güvenilirlikte olmasını sağlamaktır. Denetimlerin sıklığı ise birkaç faktöre bağlıdır. Planlanan resmi denetimlerin sıklığı eğer yasal düzenlerde yer alıyorsa, buna uymak gerekmektedir. Ancak geçmiş olay kayıtları, farklı iş operasyonlarının sayısı ve büyüklüğü, üretimde kullanılan ekipman türü, iş süreçleri, yeni makinaların kullanılmaya başlanması, yeni iş süreçlerinin uygulamaya alınması gibi durumlarda denetim gerekebilir. Faaliyetler tehlike içeriyorsa veya yüksek riskli alanlar varsa buna özellikle dikkat edilmelidir.

Denetim hizmeti gerektirmeyen neredeyse hiç bir mühendislik projesi yoktur. Bu projelerin kalitesini korumak ise, her zaman önceliklidir. Mühendislik projelerinin, kalitesini desteklemeyi amaçlayan bir şekilde yürütüldüğünden emin olmak için denetimler yapılmaktadır. Projelerin belli standartları karşılaması beklenmektedir. Bu, özellikle endüstrinin bütünlüğü için çok önemlidir. Standartlar işlerin kalitesini etkilemektedir. Aynı zamanda çalışanların ve kullanıcıların güvenliği üzerinde de sandartların etkisi büyüktür.

Kuruluşumuz tarafından verilen diğer birkaç hizmet şunlar olmaktadır:

  • Sigorta
  • Testler
  • Denetimler
  • Belgelendirme çalışmaları
  • Danışmanlık
  • İnsan kaynakları
  • Eğitim
  • Tahribatsız muayene (NDT)
  • Mevzuata uygunluk
  • Şeyl petrol ve gaz hizmetleri

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.