Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.

Kozmetik Testleri

Kozmetik Testleri

Kozmetik bir ürünün tüketicilere sunulmadan önce, ürünün güvenli olduğunu kanıtlamak için bir takım biyolojik testlerden geçirilmesi gerekmektedir. Uluslararası yasal düzenlemeler, kozmetik bileşenler ve ürünler riskini değerlendirmek için alternatif yöntemlerin kullanılmasını şiddetle tavsiye etmektedir. Günümüzde bir kozmetik ürünün güvenlik desteği çok önemlidir.

Kozmetik Testleri

Ülkemizde de tüketicinin güvenli ve kaliteli ürünler satın aldığından emin olması için üretici firmalar tarafından, tuvalet malzemeleri, kozmetik ve koku ürünlerinin pazarlanması sıkı denetimlere tabi tutulmaktadır. Ayrıca resmi kuruluşlar ve tarafsız ve bağımsız hareket eden yetkili kuruluşlar tarafından üretim süreçleri ve nihai tüketime kadar kullanılan teknik ve yöntemler kontrol edilmekte ve üretici firmaların ulusal ve uluslararası standartlara ve yürürlükte olan yasal düzenleme esaslarına uyup uymadıkları denetlenmektedir.

Kuruluşumuz tarafından verilen başlıca kozmetik test hizmetleri şunlar olmaktadır:

 • Yasal mevzuata uygunluk
 • Kimyasal testler
 • Ağır metal testleri
 • pH değeri
 • Yoğunluk
 • Viskozite
 • Erime noktası tayini
 • Parlama noktası, flash point
 • Kuru madde tayini
 • Alkol içeriği (etil alkol, metil alkol, izo propil alkol)
 • Anyonik yüzey aktif madde
 • Katyonik yüzey aktif madde
 • Toplam yüzey aktif madde
 • 1,4 dioksan miktar tayini
 • Triclosan miktar tayini
 • Formaldehid miktar tayini
 • Parabenler
 • Hidrokinon
 • Esans allerjenleri (IFRA)
 • NDELA (nitrosamine)
 • Fitalatlar
 • Glikol eterleri
 • Etilen oksid
 • Nanopartiküller
 • Uçucu çözücü kalıntıları
 • Koruyucular
 • Aerosol testleri
 • Parlama noktası (flash point)
 • Püskürtme hızı tayini (discharge rate inner pressure)
 • Yanma uzaklığı (ignition distance)
 • Kapalı alan yanma testi (enclosed space ignition test)
 • Mikrobiyoloji Testleri
 • Toplam bakteri sayımı (ISO 21149, USP 61, EUP 2.6.12)
 • Toplam küf ve maya sayımı (ISO 16212)
 • Staphylococcus aureus (ISO 22718)
 • Pseudomonas aeruginosa (ISO 22717
 • Candida albicans (ISO 18416)
 • Escherichia coli (ISO 21150)
 • Salmonella (USP 31, EUP 2.6.13)
 • Clostridia spp. (EUP 2.6.13)
 • Koruyucu etkinlik testi (challenge test, EUP, USP ve ISO 11930)
 • Antibakteriyel, antimikrobiyal etkinlik testleri

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.