Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.

Tahribatsız Muayene

Tahribatsız Muayene

Tahribatsız muayene (NDT, non-destructive testing), orijinal parçaya zarar vermeden, bir malzeme, bileşen, yapı veya sistemin özelliklerini değerlendirmek, karakteristik farklılıkları belrlemek veya kaynak kusurları ve süreksizlikleri tespit etmek için çeşitli sektörlerde kullanılan test ve analiz yöntemleridir. Bu yöntemler aynı zamanda tahribatsız muayene ve tahribatsız değerlendirme olarak da ifade edilmektedir.

Tahribatsız Muayene

Tahribatlı testler, veya yıkıcı testler, malzeme testi geçse bile artık kullanıma uygun olmayacak şekilde malzemeyi parçalmakta veya bozmaktadır. Ancak tahribatsız testlerde durum böyle değildir. Testi geçen malzeme hala kullanılabilir durumdadır, malzeme ne parçalanır ne de foksiyonunu kaybeder.

Tahribatsız muayene yöntemlerinin en belirgin avantajı, test edilen parçaların test sırasında zarar görmemesi ve herhangi bir sorun yaşanması durumunda bir parçanın değiştirilmesinden ziyade tamir edilmesine izin verilmesidir.

Tahribatsız muayene yöntemlerinin birçoğu bu testleri gerçekleştiren kişiler için zararsız ve güvenlidir. Yine de radyografik testler gibi bazı test yöntemlerinin sıkı koşullar altında yapılması gerekmektedir. Bu test yöntemi, yapıların, bileşenlerin ve makinaların güvenli olmasını sağlayarak yaralanma veya ölümle sonuçlanan iş kazalarını önlemeye yardımcı olmaktadır.

Tahribatsız muayene yöntemleri, tekrarlanabilir olması ve sonuçları ilişkilendirmek için bir dizi testin yapılıyor olması nedeni ile çok hassas inceleme yöntemleridir. Üstelik bu test yöntemleri ekonomiktir. Yıkıcı testlerden farklı olarak, bu yöntemler, malzemenin kendisini yok etmeden ve bir arıza oluşturmadan önce bir malzemeyi değiştirme ihtiyacını önlediği için maliyet etkindir.

Kaynakların test edilmesi ve kalite kontrol sınırları içinde doğru spesifikasyona uygun bir kaynak işleminin yapıldığından emin olmak için, örneğin ana metalin doğru sıcaklığa ulaştığından emin olmak için de tahribatsız muayene yöntemleri yararlı olmaktadır. Kaynak kusurlarını önlemek için spesifik oran ve uyumlu malzemeler kullanıldığı bu yöntemle tespit edilebilmektedir.

Tahribatsız muayene yöntemleri genel olarak havacılık, otomotiv, enerji, denizcilik, petrol gibi birçok sektörde kullanılmaktadır.

Kuruluşumuz tarafından uygulanan başlıca tahribatsız muayene yöntemleri şunlar olmaktadır:

 • Görsel muayene
 • Ultrasonik test
 • Radyografik test
 • Manyetik parçacık testi
 • Penetrant testi
 • Girdap akımları testi
 • Sertlik ölçümü
 • Kaplama kalınlığı ölçümü
 • Ultrasonik test ve muayene
 • Korozyon haritalandırma
 • Demiryolu muayenesi
 • Sualtı muayenesi
 • Sızdırmazlık ve kaçak testi
 • Kızılötesi termografi testi
 • Replika testi
 • Döküm yüzeyinin kalitesi ve süreksizlik testleri

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.