Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.

İnşaat ve Altyapı

İnşaat ve Altyapı

Altyapı hizmetleri, bir ülkenin kalkınması ve ekonomik yönden büyümesi bakımından önemli temel hizmetlerden birisidir. Sanayileşme, şehirleşme, hızlı nüfus artışı ve küreselleşme gibi ekonomik ve demografik değişimler karşısında inşaat ve altyapıda daha kaliteli ve etkin hizmetler sunmak ihtiyacı bulunmaktadır.

İnşaat ve Altyapı

Şehirlerde nüfus artış hızı veya aşırı nüfus yoğunluğu ile artan yapılaşma sonunda yaşam alanları da genişlemektedir. Bu gelişme, yerleşim alanlarını birbirinden uzaklaştımakta ve ulaşım ihtiyaçlarını arttırmaktadır. Bu durum ulaşım sistemlerinin etkinliğinin azalmasına neden olmaktadır. Ulaşım sistemlerinin iyieştirilmemesi, ulaşım ve trafik sorunlarına yol açmaktadır. Ulaşım altyapısındaki eksikler yüzünden, trafik yoğunluğu, gürültü, maddi kayıplar ve çevre kirliliği gibi olumsuzluklar yaşanmaktadır.

Esneme payı ile birlikte genelde projelerin belli bir başlama ve bitme tarihi bulunmaktadır. Projeler, sürekli tekrarlanan, kalıcı, üretim ve servis amaçlı her zamanki işletme faaliyetlerinden farklı yapıdadır. Pratikte proje yönetmek farklı yöntemler ve beceriler gerektirmektedir. Proje yönetiminde başlıca çaba, proje hedeflerine ulaşmaya çalışırken, önceden belirlenmiş proje kısıtlarının dışına çıkmamaktadır. Bu kısıtlar ise genelde zaman, kapsam ve maliyettir.

İnşaat sektöründe karşılaşılan başlıca riskler şunlardır: yüksekten düşme, hareketli bir aracın çarpması, elektrik çarpması, kazı sırasında yaralanma, düşen malzemelerin çarpması, ağır malzemelerin kaldırılması, tehlikeli maddelerle temas ve yüksek gürültü. Çalışan sağlığını tehdit eden başlıca fiziksel faktörler, gürültü, aydınlatma ve sıcaklık, nem, hava akım hızı ve radyan ısı gibi termal konfor koşullarıdır.

Kuruluşumuz, inşaat ve altyapı sektöründe faaliyet gösteren bütün işletmelere, tüm bu  faaliyetleri sırasında oluşabilecek riskleri belirlemeleri ve ortadan kaldırmaları için destek olmaktadır.

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.