Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.

Gıda ve Sağlık Denetimleri

Gıda ve Sağlık Denetimleri

Dünyanın her yerinde insanlar hijyenik olmayan ve güvensiz gıda maddelerinin tüketilmesi yüzünden ortaya çıkan hastalıklardan ciddi şekilde etkilenmektedir. Gıda kaynaklı hastalıkları önlemek ve kontrol altına almak için iyi hijyenik uygulamalara önem verilmek zorundadır. Bu tür hastalıklar, bulaşıcı veya toksik maddeler içeren gıda maddelerini tüketmekten kaynaklanmaktadır. Bu gıda maddeleri içeriğinde mikroorganizmalar ve kimyasallar gibi kirletici maddeler bulunmamalıdır.

Gıda ve Sağlık Denetimleri

Gıda hijyeni, üretim aşamalarından gıdalarıntüketilmesine kadar gıda kalitesini korumak için gereken birçok uygulama içermektedir. Çiftliklerde hammaddelerin yetişirilmesinden hasat edilmesine, işlenmesine, depolanmasına ve dağıtılmasına kadar, nihayetinde tüketilmesine kadar bütün süreçlerin denetimlerden geçmesi gerekmektedir.

Bu zincir boyunca, doğrudan veya dolaylı şekilde, bilerek veya bilmeden, istenmeyen kimyasal maddelerin ve mikroorganizmaların gıda maddelerini kirletebileceği birçok nokta bulunmaktadır. Bütün bu noktalarda gıdaların mikrobiyal kontaminasyonunu önlemek gerekmektedir. Gıda güvenliği kavramı, gıda maddelerinin olası kirleticilerden ve bulaşma risklerinden arınmış olmasını ifade etmektedir.

Gıda ve sağlık denetimlerinin genel amacı, güvenli gıda maddelerinin hazırlanmasını sağlamak ve sonuç olarak sağlıklı bir topluma katkıda bulunmaktır. Bu nedenle işletmelerde yiyeceklerin bozulmasına, yani mikrobiyal veya kimyasal kontaminasyon nedeniyle tüketime uygun olmayan duruma gelmesine neden olacak uygulamalar yapılmamalı ve bozulmaya karşı gıda maddeleri korunmalıdır.

Gıda maddeleri, et, ekmek ve sebze gibi yenilebilir malzemeler, taze meyva gibi çiğ veya pişmiş, işlenmiş veya yarı işlenmiş olabilir. Gıdalar, insanların yaşam süreçlerini devam ettirmek için gerekli besleyici maddelerdir, temel bir ihtiyaçtır ve sağlıklı olmak için bir ön koşuldur.

Gıda ve sağlık denetimleri, gıda tedarik sektörünü düzenleyen yasal düzenlemeler ve yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından geliştirilen standartlar çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. Bu denetimler, tüketicileri korumak ve üretim, elleçleme, depolama, işleme ve dağıtım süreçlerinde gıdaların güvenli, sağlıklı ve insan tüketimine uygun olmasını sağlamaktır.

Gıda kontrol sistemleri, gıdaların güvenlik ve kalite gerekliliklerine uygun olmasını ve yasaların gerektirdiği şekilde hazırlanmasını sağlamak içindir. Bu amaçla gıdaları tüketici için sağlıksız hale getirecek tüm tehlikeleri göze almaktadır.

Kuruluşumuz tarafından verilen başlıca gıda ve sağlık denetim hizmetleri şunlar olmaktadır:

  • Güzellik ve kişisel bakım denetimleri
  • Sağlık denetimleri
  • Gıda ve tarım denetimleri
  • Ambalaj denetimleri
  • Eczacılık denetimleri

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.