Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.

Taşımacılık Denetimleri

Taşımacılık Denetimleri

Taşımacılık sektörü, hem insanları ve malları bir yerden bir yere taşımak için hizmet veren firmaları hem hem de ulaşım altyapısını içine alan bir sektördür. Teknik olarak ulaşım, sanayi sektörünün bir alt grubudur. Ulaştırma sektörü, hava taşımacılığı ve lojistik, hava yolları hizmetleri, denizyolu taşımacılığı, karayolu taşımacılığı, demiryolu taşımacılığı ve kamyon taşımacılığı gibi alt sektörlere ayrılmıştır. Kısaca taşımacılık sektörü, insanların ve malların hareketini ele alan, ekonomide önemli bir sektördür.

Taşımacılık Denetimleri

Taşımacılık sektöründeki işletmelerin performansı, kazançlarındaki dalgalanmalara ve taşımacılık hizmetlerinin fiyatlamasına oldukça duyarlıdır. İşletmelerin kazancını etkileyen temel faktörler, yakıt maliyetleri, işgücü maliyetleri, hizmet talebi, jeopolitik olaylar ve ilgili yasal düzenlemeleridir.

Yetkili kuruluşlar, taşımacılık sektöründeki işletmelere, hizmetlerinin gerekli güvenlik ve kalite standartlarını karşıladığı konusunda güvence sağlamaktadır. Aslında taşımacaılık sistemi, kara, demiryolu, deniz ve hava taşımacılığını kapsayan geniş bir sistemdir. Bu sektör sadece malların taşınmasını değil yolcu taşımacılığını da kapsamaktadır.

Tüm ulaştırma segmentleri arasında kamyonlar ve otobüsler, tedarikçi firmaların ve orijinal ekipman üreten firmaların teknolojileri ve yatırımlardaki gelişmeler açısından lider konumdadır. Ayrıca tüm nakliye faaliyetlerinde kamyon taşımacılığı en büyük hacme sahiptir.

Ulaşım hizmetleri, işletmeler ve resmi kuruluşlar için önemli bir gerekliliktir. Farklı ulaşım şekilleri, nakliye işlemlerinin hacmine ve coğrafyaya göre belirlenmektedir. Örneğin, kamyonlar ve demiryolları, genellikle bir ülke veya bölgede yük taşımacılığı yapmaktadır.

Yetkili kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen denetim faaliyetleri, bir işletmenin belli unsurlarının, kalite ve güvenlik ilkeleri, standartlar ve yasal düzenlemeler çerçevesinde korunmasını sağlamak amacı ile sistematik olarak yapılacak gözlem, test, analiz ve değerlendirme çalışmalarını içermektedir. Taşımacılık sektöründe işletmeler, güvenlik politikaları, ekipman bakımı ve yasal uyumluluk bakımından denetlenmektedir. Yasal ve pratik nedenlerle güvenlik, ulaşım sektöründe büyük önem taşımaktadır. Güvenlik planlarının ve süreçlerinin etkili olması için işletmenin güvenlik politika ve prosedürleri olmak zorundadır.

Yetkili kuruluşlar tarafından yapılan taşımacılık denetimleri, işletmelerde danışmanlık, belgelendirme, dış kaynak kullanımı ve kalite güvenceye kadar bir dizi hizmeti kapsamaktadır.

Kuruluşumuz tarafından verilen başlıca taşımacılık denetim hizmetleri şunlar olmaktadır:

  • Otomotiv denetimleri
  • Denizyolu denetimleri
  • Demiryolu denetimleri
  • Havayolu denetimleri
  • Savunma sistemleri denetimleri

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.