Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.

Endüstriyel Risk Yönetimi

Endüstriyel Risk Yönetimi

Risk yönetimi, bir kuruluşun sermayesine ve kazançlarına yönelik tehditleri belirleme, değerlendirme ve kontrol etme sürecidir. Bu tehditler veya riskler, finansal belirsizlik, yasal yükümlülükler, stratejik yönetim hataları, kazalar ve doğal afetler gibi çok çeşitli kaynaklardan kaynaklanabilir.

Endüstriyel Risk Yönetimi

Güvenlik tehditleri ve veriyle ilgili riskler ve bunları azaltmaya yönelik risk yönetimi stratejileri, dijitalleştirilmiş şirketler için en önemli öncelik haline geldi. Sonuç olarak, bir risk yönetimi planı, şirketlerin özel kurumsal veriler, bir müşterinin kişisel olarak tanımlanabilir bilgileri (PII) ve fikri mülkiyet dahil olmak üzere dijital varlıklarına yönelik tehditleri belirleme ve kontrol etme süreçlerini giderek daha fazla içerir.

Her işletme ve kuruluş, şirketin parasına mal olabilecek veya kalıcı olarak kapanmasına neden olabilecek beklenmedik, zararlı olaylar riskiyle karşı karşıyadır. Risk yönetimi, kuruluşların riskleri ve ekstra maliyetleri gerçekleşmeden önce en aza indirerek beklenmedik durumlara hazırlanmasına olanak tanır.

Risk yönetim süreci; tehlikeler ile bu tehlikeler sonucu ortaya çıkan risklerin değerlendirilmesini, analizini, kontrol önlemlerinin etkili bir şekilde alınmasını ve yeni tehlikelerin oluşmaması için gerekli olan kurumsal sistemin oluşturulmasını kapsamaktadır (MEGEP, 2007). Bu bağlamda risk yönetimi geniş bir uygulama alanını kapsamakta, özellikle endüstriyel alanlarda risk yönetiminin ilkeleri, bu sektörün tüm birimlerine ayrıntılı bir şekilde uygulanabilmektedir.

Endüstriyel bölgelerin etki alanı içerisindeki gerek doğal yaşam gerekse de kentsel alandaki yaşam tehlike altındadır. Genel anlamda tehlike; insana zarar veren, yapılara hasar veren, iş kaybına yol açan, çevre veya bölge üzerinde olumsuz etkiye sebep olma potansiyeli olan her şeydir. 30 06. 2012 tarih ve 6331 numaralı “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” ile 29.11.2012 tarih ve 25812 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği” kapsamında tehlike ve risk tanımlanmıştır.

Bu Yasa ve yönetmeliği göre “Tehlike; iş yerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı ve iş yerini etkileyebilecek zarar ve hasar verme potansiyeli, Risk; tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da başka zararlı sonuç meydana gelme ihtimalidir”.

Risk yönetiminin önemli faydaları şunları içerir:

  • Tüm personel ve müşteriler için güvenli ve emniyetli bir çalışma ortamı yaratır.
  • Yasal sorumluluğu azaltırken ticari faaliyetlerin istikrarını artırır.
  • Hem şirkete hem de çevreye zararlı olaylardan koruma sağlar.
  • İlgili tüm kişileri ve varlıkları olası zararlardan korur.
  • Gereksiz primlerden tasarruf etmek için kuruluşun sigorta ihtiyaçlarının belirlenmesine yardımcı olur.

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.