Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.

Genel Kargo Gözetimleri

Genel Kargo Gözetimleri

Kargo gözetimleri genel olarak ihracatçılar tarafından malların yüklenmesi sırasında, ithalatçılar tarafından ise malların boşaltma işlemleri sırasında talep edilmektedir. Kargo gözetimleri, gemiler, mavnalar, kamyonlar, tren vagonları ve bunlar gibi araçlarla yapılan yükleme ve boşaltma işlemleri sırasında gerçekleştirilen tartım, ağırlık ve miktar kontrolü, örnekleme, kalite, temizlik ve fümigasyon ölçümleri ve denetimlerini kapsamaktadır.

Genel Kargo Gözetimleri

Kuruluşumuz, denizyolu, karayolu veya demiryolu işletmeleri ile çalışarak ve müşterilerini yönlendirerek taraflara maliyet avantajı sağlayacak çözümler üretmektedir. Kargo gözetim hizmetleri, gönderilecek veya alınacak mal miktarının, konşimento, akreditif veya diğer belgeler ile sevk belgelerine uygun olduğu konusunda güvence sağlamaktadır. Kargo incelemeleri ayrıca malların doğru bir şekilde paketlendiğini, işaretlendiğini ve etiketlendiğini de doğrulamaktadır.

Bu hizmetler sayesinde yükleme ve boşaltma sırasında tüm tarafların miktar spesifikasyonlarının ve özelliklerinin ilgili dokümanlarda belirtildiği gibi olması sağlanmaktadır. Ayrıca üretim tarihleri, parti numaraları, son kullanma tarihleri, nakliye işaretleri, ambalaj listeleri, tedarikçi sertifikaları da onaylanmaktadır. Bu hizmetler tedarik zinciri boyunca küresel olarak sunulmaktadır.

Genellikle, parça mal miktarını belirlemenin tek yolu, boşaltma veya yükleme sırasında yükün çetelesinin tutulmasıdır. Bu çalışmada yükler, belgede kayıtlı yüklerin spesifikasyonu ile eşleştirilir. Kuruluşumuzda her türlü yük için çetele işi yapacak deneyimli çalışanlar bulunmaktadır. Çalışma sonunda müşterilere veya temsilcisine nicel veriler, ağırlık ve yükün kısa özelliklerini içeren günlük raporlar sunulmaktadır.

Kuruluşumuz tüm tarafsız ve bağımsız bir yaklaşım ile hizmet vermekte ve dünyanın her yerinde geçerli rapolar düzenlemektedir.

Kuruluşumuz tarafından verilen genel kargo hizmetleri kısaca şu amaçlar için gerçekleştirilmektedir:

 • İthalat ve ihracat yüklerinin miktar belgelendirmesini yapmak
 • Uzun veya kısa mesafeli ve hasarlı yük belgelendirmesi yapmak
 • Dökme yük etüt belgelendirmesi yapmak
 • Sıvı ölçümünde yağ sertifikası sağlamak
 • Kargo veya konteyner gövdesi için hasar belgesi almak
 • Kargo ölçüm belgelendirmesi yapmak
 • Müşterinin özel talepleri varsa bunları karşılamak

Kuruluşumuz tarafından verilen başlıca genel kargo gözetim hizmetleri şunlar olmaktadır:

 • Miktar ve kalite gözetimi
 • Tally / kantar gözetimi
 • Draft survey
 • Yükleme öncesi gözetim
 • Yükleme gözetimi
 • Boşaltma gözetimi
 • Mühürleme ve mühür açma gözetimi
 • Lashing gözetimi
 • Sevkiyat gözetimi
 • Depolama gözetimi

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.