Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.

Çalışma Ortamı Gözetimi

Çalışma Ortamı Gözetimi

Yeni teknolojiler, çalışma ortamlarında daha çeşitli ve yaygın izleme ve gözetim uygulamalarını mümkün kılmaktadır. Bu izleme ve gözetim teknolojileri, performans değerlendirmesi ve veri toplama ile giderek daha fazla iç içe geçmektedir.

Çalışma Ortamı Gözetimi

Bu izleme ve gözetim araçları, çalışanlar hakkında yeni veriler toplamakta, daha önce karşılaşılmamış etkinliklerin veya kişisel niteliklerin ölçülmesini mümkün kılmaktadır. Ayrıca çalışma ortamını izleme ve gözetim çalışmaları, otomatik karar almayı beslemekte ve çalışanların gelecekteki davranışları, becerileri ve nitelikleri ve işe uygunlukları hakkında veriler oluşturmaktadır.

Burada çalışan izleme ve gözetim teknolojilerinde dört geniş eğilim söz konusudur: tahmin ve işaretleme araçları, biyometrik ve sağlık verileri, uzaktan izleme ve zaman takip ve oyunlaştırma ve algoritmik yönetim.

Çalışma ortamını tehdit eden faktörlerden biri meslek hastalıklarıdır. Meslek hastalığı, normal fizyolojik sistemlerden etkilenen çalışanın sağlığının, fiziksel, kimyasal veya biyolojik ajanlar gibi risk faktörlerine maruz kalması sonucu ortaya çıkan bir durumdur.

Çalışma ortamı gözetimi, iş sağlığı uygulamasında önemli bir süreçtir. Temelde iki farklı gözetim yapılmaktadır: tehlike gözetimi ve sağlık gözetimi. Tehlike gözetiminin odağı çalışma ortamındaki tehlikelerdir. Sağlık gözetimi ise belli bir çalışan grubundan bir kişinin sağlığı ile ilgilidir. Bu iki gözetim şekli de iş sağlığı uygulamasında önemli yer tutmaktadır.

Gözetim çalışmaları, çalışma ortamındaki tehlikeleri ve meslek hastalıklarında, eğilimleri veya ortaya çıkan modelleri ortaya koymaktadır. Etkili olması için gözetim çalışmalarının, önleyici ve düzeltici faaliyet olarak sürdürülmesi gerekmektedir.

Uluslararası Çalışma Örgütü, iş sağlığı gözetimini, önleme amacı ile verilerin sistematik olarak toplanması, analiz edilmesi, yorumlanması ve dağıtılması şeklinde tanımlamaktadır. Potansiyel çalışma ortamı tehlikelerini, geri dönüşü olmayan sağlık problemleri yaşamadan önce tespit etmek gerekmektedir.

Çalışma ortamındaki tehlikeleri araştıran çalışma ortamı gözetiminin aksine, çalışanların sağlık gözetimi, çalışma ortamındaki zararlı maruziyetleri tanımlamakta ve bunlarla başa çıkmak için veriler toplamaktadır. Sağlık gözetimi sonuçları, işletmenin sürekli risk değerlendirme sürecine aktarılmalıdır.

Kuruluşumuz tarafından verilen başlıca çalışma ortamı gözetim hizmetleri şunlar olmaktadır:

 • İşyeri hijyeni gözetimi
 • Zehirli gaz ve buhar gözetimi
 • Toz maruziyet gözetimi
 • Gürültü maruziyet gözetimi
 • Ortam hava kalitesi gözetimi
 • Çalışma ortamı gaz gözetimi
 • Aydınlatma gözetimi
 • Ortam sıcaklık gözetimi
 • Hava kirliliği gözetimi
 • Partikül gözetimi
 • Nem gözetimi

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.