Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.

Zehirli Gaz Gözetimi

Zehirli Gaz Gözetimi

Son yıllarda petrokimya alanlarında ve tehlikeli kimyasal depolama limanlarında büyük yangın kazaları görülmektedir. Bunlar toplum üzerinde olumsuz etkilere ve büyük ekonomik kayıplara neden olmaktadır.

Zehirli Gaz Gözetimi

Tehlikeli kimyasal maddelerin depolandığı petrokimya alanlarında ve limanlarda meydana gelen yangınların sonucunda büyük miktarlarda toksik ve zararlı gazlar havaya salınmaktadır. Bu nedenle, toksik ve zararlı gaz izleme sistemlerinin incelenmesi, yangının erken uyarılması ve çalışanların can güvenliğinin sağlanması bakımından büyük önem taşımaktadır.

Teknolojinin gelişmesi ile birlikte çeşitli toksik ve zararlı gaz izleme sistemleri, petrol, petrokimya, kömür, metalurji, gaz, elektrik ve gıda işleme gibi birçok sektörde kullanılmaktadır. Özellikle kablosuz iletişim teknolojisinin kullanılması, özel ortamlarda toksik ve zararlı gazların toplanması, saptanması, takip edilmesi ve erken uyarıları için sağlam bir temel oluşturmaktadır. Yer altı madenleri, tünel inşaatları ve benzer ortamlarda daha ileri düzey uygulamalar kullanılmaktadır.

Günümüzün modern, yakıt tasarruflu araçları öncekilere göre çok daha az toksik gaz ve partikül madde yaymaktadır. Özellikle tünellerdeki havanın güvenli olmasını sağlamak için karayolu tünellerinde, gaz izleme ve verimli havalandırma kontrol sistemlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Genel olarak karayolu tünellerinde oluşan başlıca zararlı gazlar şunlardır: azot dioksit, azot monoksit ve karbon monoksit.

Kimyasal gazlar ve insan vücudu ile etkileşimleri hakkında bugün daha fazla bilgi edinilmektedir ve bazı kimyasal gazların sanıldığından daha toksik olduğu anlaşılmaktadır. Örneğin sanayide birçok maddenin üretiminde kullanılan vinil klorür, oda sıcaklığında gaz halinde olan bir organik bileşiktir. 1970’li yıllarda bu gaza maruz kalmanın sınır değeri, kansere neden olduğu endişesi ile bir yıl boyunca 500 ppm’den 50 ppm’e, daha sonra 1 ppm’e düşürülmüştür. Bu düşüş dikkate çekicidir.

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü (NIOSH) tarafından yaklaşık 400 civarında kimyasal, sağlık için tehlikeli olarak açıklanmıştır. Ayrıca ABD Çevre Koruma Ajansı (EPA) tarafından 190 civarında kansere neden olduğu düşünülen tehlikeli hava kirleticileri açıklanmıştır. Bugün bütün işletmeler toksik maruziyetleri önlemek veya etkilerini en aza indirmek için bir dizi program uygulamaktadır.

Kuruluşumuz tarafından verilen başlıca zehirli gaz gözetimi hizmetleri şunlar olmaktadır:

  • Emisyon gaz gözetimi
  • Tünel gaz gözetimi
  • Karbonmonoksit gözetimi
  • Karbondioksit gözetimi
  • Azot oksit gözetimi
  • Metan gazı gözetimi
  • Kükürt dioksit gözetimi
  • Amonyak gözetimi
  • Benzen gözetimi

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.