Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.

İnşaat ve Mühendislik Denetimleri

İnşaat ve Mühendislik Denetimleri

İnşaat sektöründe hem çalışmalar sırasında hem de inşaatların tamamlanmasından sonra kullanım sırasında, can ve mal güvenliğini sağlamak en hayati problemdir. Hem iç denetimler hem de bağımsız ve tarafsız hareket eden üçüncü taraf denetimler olmadan bunu sağlamak kolay değildir.

İnşaat ve Mühendislik Denetimleri

İşletmelerin faaliyetlerinin kontrolsüz olması ve ürün ve hizmetlerini güvenilir ve tutarlı bir şekilde üretememesi, varlık ve yükümlülüklerini doğru yönetememesine yol açar. Bu bakımdan sağlıklı yürütülecek bir kontrol sistemi, işletme hatalarının ve verimsiz faaliyetlerinin zamanında ortaya çıkarılması için çok önemlidir.

Bunun yanı sıra sermayenin maliyeti, büyüklüğünden bağımsız olarak işletmeler için çok şey ifade etmektedir. Büyük ölçüde sermaye maliyeti, yatırım ile ilişkili risklerden oluşmaktadır. Risk ne kadar büyük olursa, daha yüksek bir yatırım getirisi gerektirir. Yetkili kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen denetimler, bir işletmedeki bilgi riskini, sahtekarlık riskini, varlıkların kötüye kullanılması riskini ve bunlar ile ilgili yetersiz bilgi yüzünden yönetim riskini de içeren çeşitli risk analizleri içermektedir.

Denetimler aynı zamanda kalite yönetim sisteminin performansını sağlamanın en önemli bir bileşenidir. Bu denetimler, faaliyetlerin izlenmesine ve uygunluk ve standartları karşılayıp karşılamadığının kontrol edilmesine yardımcı olmaktadır. Denetimlerin temel amacı, kalite sisteminin etkinliği hakkında bilgi toplamaktır. Burada önemli nokta denetimlerin, işletme içinde, işletmenin gelişimine yol açacak bir araç olarak kabul edilmesi gerektiğidir. Denetim sonuçları ne kadar etkili bir şekilde kullanılırsa, denetimler işletme için çeşitli avantajlar yaratabilir. İyileştirilmesi gereken alanların belirlenmesi, çalışanların gelişmesi ve dahili geri bildirimin etkinleşmesi bu şekilde olmaktadır.

İnşaat sektöründe de denetim çalışmaları ile işletmelere, eldeki bilgilerin ve iş yapma yöntemlerinin uygunluğu ve güvenilirliği hakkında güvence sağlanmaktadır. Birçok işletme yüksek verimlilik hayal ederken, muhtemelen zarar etmektedir. Dış denetimler işletme körlüğü denilen olgunun çözümünde önemli bir işlev üstlenmektedir.

Yetkili kuruluşlar, işletmelerde potansiyel olarak yıkıcı sorunları ortadan kaldırmaya yardımcı olmaktadır. Yasal düzenlemelere uyum, kötüye kullanım veya bilinçsizce yapılan hatalar, dış denetim ile daha sonra değil, daha erken bir zamanda ortaya konmuş olmaktadır.

Kuruluşumuz tarafından verilen başlıca inşaat ve mühendislik denetim hizmetleri şunlar olmaktadır:

  • İnşaat denetimleri
  • Yapı ürünleri denetimleri
  • Tehlikeli konum denetimleri
  • Sanayi denetimleri
  • Can güvenliği denetimleri
  • İmalat denetimleri

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.