Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.

Otomotiv ve Demiryolu

Otomotiv ve Demiryolu

Otomobil endüstrisinin tarihi, diğer birçok endüstrininkiyle karşılaştırıldığında kısa olsa da, 20. yüzyıl tarihi üzerindeki etkilerinden dolayı olağanüstü bir ilgiye sahiptir. Otomobil 19. yüzyılın sonlarında Avrupa'da ortaya çıkmasına rağmen, Amerika Birleşik Devletleri 20. yüzyılın ilk yarısında seri üretim tekniklerinin icat edilmesiyle dünya endüstrisine tamamen hakim oldu.

Otomotiv ve Demiryolu

Yüzyılın ikinci yarısında, batı Avrupa ülkeleri ve Japonya'nın büyük üreticiler ve ihracatçılar haline gelmesiyle durum keskin bir şekilde değişti. Modern otomotiv endüstrisi çok büyüktür. Amerika Birleşik Devletleri'nde, ürünlerin toplam değeri, üretimden kaynaklanan katma değer ve istihdam edilen ücretli çalışan sayısı açısından en büyük tek imalat işletmesidir.

Her altı Amerikan işletmesinden biri motorlu taşıtların üretimine, dağıtımına, servisine veya kullanımına bağımlıdır; Otomotiv firmalarının satışları ve gelirleri, ülkenin toptan satış işinin beşte birinden fazlasını ve perakende ticaretinin dörtte birinden fazlasını temsil etmektedir. Diğer ülkeler için bu oranlar biraz daha küçüktür, ancak Japonya, Güney Kore ve Batı Avrupa ülkeleri hızla Amerika Birleşik Devletleri'ndeki seviyeye yaklaşmaktadır.

Otomotiv endüstrisinin büyüklüğü ile kıyaslanamayacak olsa da demiryolları da ülkeler ekonomisi için çok önemlidir. Özellikle petrol dışarıdan ithal edildiği için hem maliyet açısından hem de fosil kaynakların yakında tükenecek olması yüzünden ulaşımda demiryollarının önemi daha fazla ortaya çıkmaktadır. Demiryolları yük ve yolcu taşımacılığında olması gereken noktadan çok uzaktadır.

Kuruluşumuz, demiryolu projelerinin tasarım, üretim, yapım, işletme ve bakım dahil tüm süreçlerinde kapsamlı demiryolu hizmetleri sunmaktadır.

Demiryolu sektörü için verilen hizmetler, proje yönetimi, projelerin tasarım, inceleme, güvenlik değerlendirmeleri, kontrol mühendisliği, malzeme denetimi, malzeme testleri ve kalite kontrol hizmetlerini kapsamaktadır.

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.