Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.

Özelleştirilmiş Denetimler

Özelleştirilmiş Denetimler

İşletme ihtiyaçları doğrultusunda özelleştirilmiş denetimler ve belgelendirme çalışmaları bugünün rekabetçi dünyasında çok daha önemli olmaktadır. Bu kapsamda olma üzere işletmelere sunulan birkaç hizmet şunlardır:

Özelleştirilmiş Denetimler

  • ISO 28000 Tedarik Zinciri Güvenliği Yönetim Sistemi
  • ISO 39001 Yol ve Trafik Güvenliği Yönetim Sistemi
  • SA 8000 Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi

Bugün uluslararası piyasalarda firmalar değil tedarik zincirleri rekabet etmektedir. Bu bakımdan sürekli ve hızlı ürün ve hizmet akışlarını organize etmek ve iş süreçlerini bir bütün olarak görmek, tedarik zinciri yönetiminde başlıca amaçtır. İşletmeler için güçlü bir tedarik zinciri yönetimi bir zorunluluk haline gelmiştir.

Tedarik zinciri içinde tüketicilere, doğru ürünü, zamanında ve en uygun maliyetle teslim etmek birçok güçlük barındırmaktadır. Tedarik zincirinin başarısı, malzeme ve bilgi akışlarının ne kadar etkin ve doğru tasarlandığına ve gerçekleştirildiğine bağlıdır. Tedarik zincirleri, hammaddelerin işlenmiş ürünlere veya hizmetlere dönüştürülerek tüketicilere ulaştırıldığı karmaşık lojistik sistemlerdir.

Tedarik zinciri yönetimi ise tedarik zincirleri boyunca bilgi ve malzemelerin tedarikçi firmalar ve tüketiciler arasında karşılıklı akışını düzenleyen bir sistemdir. Bu sistemde süreçler ve uygulamadaki mükemmellik, bugünün güçlü ekonomik ve rekabet koşullarında işletmelerin sürdürülebilir başarısı için kritik öneme sahiptir.

Yol ve trafik güvenliği sistemi işletmelerin, karayollarında güvenli sürüş zayfılığı yaratacak ve bu yüzden kazalara neden olacak risklerini değerlendirmeleri ve önlem almaları konusunda bir takım gereklilikler içermektedir. Yol ve Trafik Güvenliği Yönetim Sistemi standardı, sorumlu işletmelerin uygulayacakları ve faaliyetlerini bu standartlara bağlı olarak yürütecekleri bir sistem kurmalarına yöneliktir.

Günümüzde sivil toplum kuruluşları, farklı sektörlerdeki işletmeler ve tüketiciler, bir işletmenin ne kadar adil ve eşitlikçi olduğunu ve ne kadar şeffaf uygulamalara sahip olduğunu daha çok değerlendirmektedir. Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi standardı, işletmenin toplumsal sorumluluğunu kanıtlamaya yarayan bir çerçeve sunmaktadır.

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.