Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.

Entegre Yönetim Sistemleri

Entegre Yönetim Sistemleri

Entegre yönetim sistemleri belgelendirmesi, işletmelerin tüm sorumluluklarını yerine getirdiğini kanıtlayan ve potansiyel müşterilerin, tedarikçi firmaların, yatırımcıların ve pay sahiplerinin işletmeye duydukları güveni pekiştiren bir belgelendirme şeklidir.

Entegre Yönetim Sistemleri

Bu belgelendirme çalışması ile işletmeler daha az maliyete katlanmakta ve zamandan tasarruf etmiş olmaktadır. İşletmeler, iç tetkikler, ayrı ayrı belge denetimleri, eğitim çalışmaları ve tekrarların önlenmesi suretiyle daha az maliyet yüklenmiş olmakta, dolayısıyla işetme verimini yükseltmiş olmaktadır. Keza entegre bir yönetim sisteminin kurulması ile işletme zaman kazanmış olmaktadır.

İşletme aynı zamanda riskleri yönetirken bütünsel bir yaklaşım sergilemiş olmakta ve herhangi bir faaliyetin tüm sonuçlarını ve bunların birbirlerini nasıl etkilediğini bir noktadan izlemektedir.

Entegre yönetim sistemleri ile gereksiz tekrarlar önlenmekte ve tek bir işlemler kümesi benimsenerek ilgili standartların gereklilikleri koordine edilmektedir. Böylece sistemler arasında daha az çakışma olmakta, örneğin kalite ve çevre konusunda farklı anlayışların çakışması önlenmektedir.

Entegre yönetim sistemleri aynı zamanda işletmede iç ve dış iletişimin gelişmesine katkı sağlamaktadır. İşletme faaliyetlerinin stratejik hedeflerine bağlı tek bir sistemin olması, işletmenin sürekli gelişimini sağlamaktadır. İç ve dış denetimler optimize edildiği için, gerekli denetim sayısı azalmaktadır.

Kuruluşumuz entegre yönetim sistemleri belgelendirme çalışmalarında öncü bir kuruluştur. Entegre yönetim sistemi belgelendirmesi yapılırken, bir defada birden fazla yönetim sistemi denetlenmekte ve uygun bulunması halinde belgelendirme yapılmaktadır. Böyle olunca hem denetim süreleri kısaltılmakta hem de ortak süreçlerin ayrı ayrı dokümante edilmesi gereği ortadan kalkmaktadır.

Entegre yönetim sistemleri belgelendirmesi ile kullanılan başlıca standartlar şunlardır:

  • ISO 9001 Kalite Yönetimi Sistemi
  • ISO 14001 Çevresel Yönetim Sistemi
  • ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemi
  • ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Kalite Yönetim Sistemi
  • ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi
  • ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi
  • ISO/IEC 20000 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetimi Sistemi

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.