Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.

Kimyasal Madde Denetimleri

Kimyasal Madde Denetimleri

Kimyasal madde denetim hizmetlerinin başlıca amacı, kimyasal ürünlerin günlük kullanımı ile ilgili olarak çevre ve insan sağlığı konularında güven yaratmaktır. Aynı zamanda yürürlükte olan yasal düzenleme gerekliliklerini ve ilgili uluslararası standartları karşıladığından emin olmak içindir. Bu arada resmi kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşları da, işletmelerin kimyasal düzenlemelere uygunluğunu izlemektedir. Kimyasal madde üretici, ithalatçı ve dağıtıcı firmaların yasal düzenlemelere uymasını sağlamak için sıkı denetimler yapılmaktadır.

Kimyasal Madde Denetimleri

Genel olarak kimyasal maddeler, soluma ile, cildin temas etmesi ile ya da yutma ile insan vücuduna girmektedir. Kimyasal maddeler insan sağlığı üzerinde, geçici rahatsızlıklardan kalıcı hasarlara kadar, ne kadar vücuda alındığına ve kimyasalın ne kadar etkili olduğuna bağlı olarak çok farklı etkiler göstermektedir.

Tehlikeli kimyasal maddeler, oksitleyici, kolay alevlenir, patlayıcı, toksik veya çok toksik, zararlı, alerjik, aşındırıcı, tahriş edici, kanserojen, mutajen ve çevre için tehlikeli özelliklerden bir veya birkaçına bir arada sahip olabilir. İşletmeler kimyasal maddeler ile ilgili çalışmalarda, çalışanların bu maddelerin olumsuz etkilerine karşı maruziyetini önlemek, veya en aza indirmek zorundadır. Keza çalışanları tehlikelerden korumak amacı ile gereken önlemleri almak zorundadır. Çalışma ortamlarında kimyasal maddelerin tehlikeli konsantrasyonlara ulaşmasını ve kimyasal olarak kararsız maddelerin tehlikeli seviyelere çıkmasını önlenmek zorundadır. Genelde havadaki kimyasal maddelerin ölçümlerinin yapılması gerekir. Deri yolu ile alınan kimyasalların gözlenmesi için tıbbi kontrol gereklidir. Kimyasal maddelerin konsantrasyonu zamanla değişebilir ve tehlikeli seviyelere ulaşabilir.

İlgili uluslararası standartlarda çalışanların kimyasal maddelere maruz kalma limitleri belirlenmiştir. Kimyasallar kullanılırken bu referans değerden faydalanılarak, kimyasal maddelerin havada bulunabileceği en fazla miktar ölçülmekte ve değerlendirilmektedir. Bu arada bazı kimyasal maddelerin atıkları, hem çevre hem de insan sağlığı için çok tehlikeli olmaktadır. Kimyasal atığın türüne ve miktarına bağlı olarak işletmeler tarafından, insan sağlığına ve çevreye yönelik riskler ortadan kaldırılmalı veya en aza indirilmelidir.

Kuruluşumuz tarafından verilen başlıca kimyasal madde denetim hizmetleri şunlar olmaktadır:

  • Zirai ilaçlar ve pestisit denetimleri
  • Temel ve endüstriyel kimyasal denetimler
  • Boya ve deterjan denetimleri
  • Madeni yağ ve gres denetimleri
  • Nanomateryal denetimleri
  • Petrokimya denetimleri
  • Polimer ve plastik denetimleri
  • Özel kimyasal madde denetimleri

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.