Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.

Basınçlı Kaplar ve Kazanlar

Basınçlı Kaplar ve Kazanlar

Basınçlı kaplar, gazları veya sıvıları yüksek sıcaklıklarda tutmak için kullanılan büyük kaplardır. Basınçlı kaplar, genel olarak ortam basıncından önemli ölçüde farklı basınçtadır. Bu basınç uygun koşullarda korunmazsa, çok tehlikeli durumlara ve ölümcül kazalara neden olabilir.

Basınçlı Kaplar ve Kazanlar

Bu tür kazaları önlemek için yetkili kuruluşlar tarafından basınçlı kaplar muayene hizmetleri verilmektedir. Basınçlı kapların güvenli çalışması için dikkate alınması gereken çok önemli güvenlik kriterleri belirlenmiştir. Bu güvenlik önlemleri, zamanında bakım, doğru bilgi ve eğitim, çalışma koşullarını anlamak ve koruyucu cihazların kullanılması şeklinde sıralanabilir.

Basınçlı kapların düzgün çalışması için düzenli bakım gerekmektedir. Ayrıca basınçlı kapları çalıştıran veya kullanan kişiler, yeterli bilgi ve beceriye sahip olmalıdır. Ekipmanın tamiri, bakımı, montajı veya basıncından sorumlu olan kişiler, eğitimli olmak zorundadır. Dikkate alınması gereken en önemli faktörlerden biri çalışma koşullarını anlamaktır. Basınçlı kaplarda bulunan gazlar veya sıvılar ve bunların doğası ile birlikte yanıcı veya toksik özellikleri ve sıcaklıkları ve basınçları içeren çalışma koşulları hakkında doğru bir anlayışa sahip olmak gerekmektedir.

Sistemin çalışma sınırları hakkında doğru bilgiye sahip olmak son derece önemlidir. Bu arada basınçlı kapların kullanımları sırasında olası riskleri önlemek bakımından uygun koruyucu cihazların takıldığından ve doğru ayarlandığından emin olmak gerekmektedir. Bu koruyucu ekipman, emniyet valfleri veya sıcaklık veya basınç maksimum değeri aştığı zaman çalışmayı kapatan herhangi bir ekipman olabilir. Ayrıca, ışık veya sesle sinyal gönderen uyarı cihazları da kullanılabilir. Bu koruyucu cihazları da iyi çalışır durumda tutmak gerekmektedir.

Kazan, genellikle su olmak üzere bir sıvı tutmak için kullanıllan bir tanktır ve bir ısı kaynağı tarafından kaynatıldığı zaman, bir şeye güç vermek için basınç altında buhar üretmektir. Örneğin elektrik üretmek veya bir buhar motorunu harekete geçirmek için türbin olarak kullanılmaktadır. Kazanlar genellikle yüksek basınca dayanmak zorundadır. Bu şekilde kullanıldığı zaman bir basınçlı kap olarak kabul edilmektedir.

Bir kazanın normal atmosferik basınçta sıcak su veya buhar oluşturmak için kullanılması ve sıvının, bir pompa ile bir takım borular boyunca kazandan dışarı taşınması mümkündür. Bu durumda bir bina için bir ısıtma sisteminin bir parçası olmaktadır. Çoğu durumda bu tür kazanlar, basınca dayanacak şekilde tasarlanmakta ve üretilmektedir. Su kaynatılarak buhar elde edildiğinde hacmi yaklaşık 1500 kat artarak muazzam bir güç elde edilmektedir.

Diğer taraftan basınçlı kaplar, malzemeyi yüksek basınçta tutmak için tasarlanmış kaplar olarak tanımlanmaktadır. Tipik olarak basınçlı gaz depolama tankları olarak kullanılmaktadır. Örneğin hava, oksijen, azot tankları ve LPG tankları gibi.

Kazan, buharın oluşturulduğu veya üretildiği ve basınç altında sıcak suyun tutulduğu bir kaptır. Bu sisteme, herhangi bir yüksek veya düşük basınçlı kazan ve kazanca bağlı olan veya birlikte kullanılan herhangi bir boru, bağlantı parçası, ana taşıyıcı, makina ve diğer ekipman dahildir. Bir basınçlı kap, gazları, sıvıları veya katıları ihtiva etmek, depolamak, dağıtmak, aktarmak, damıtmak, buharlaştırmak veya başka bir şekilde işlemek için kullanılabilen kazan veya kazan dışında benzeri bir aparattır ve normalde basınç altında çalıştırılmaktadır.

Basınçlı kaplar ve kazanlar, yürürlükte olan ilgili yasal düzenleme esalarına ve yerli ve yabancı standartlara uygun olarak üretilmek zorundadır. Kalite kontrol programları, kazan ve basınçlı kap sistemlerinin yapım, kurulum, değiştirilme ve onarım süreçlerini tanımlayan bir prosedürler sistemidir. Bu süreçlerin yetkili kuruluşlar tarafından denetlenmesi ve belgelendirilmesi gerekmektedir.

Bütün bu sözü edilen güvenlik önlemleri çok önemlidir ve göz ardı edilemez. Küçük hatalar büyük kayıplara neden olabilir. Bu nedenle yetkili kuruluşlardan alınacak muayene hizmetleri, endüstride kurulu basınçlı kapların güvenli basınçta olup olmadığını belirlemek açısından önemli olmaktadır. Herhangi bir basınçlı kabın düzenli olarak muayene edilmesi ve denetlenmesi, daha fazla çalışma ömrünü ve üretimi arttırmak için aynı zamanda bir zorunluluktur.

Kuruluşumuz tarafından verilen başlıca basınçlı kaplar muayene hizmetleri şunlar olmaktadır:

 • Kalorifer (sıcak su) kazanı muayenesi
 • Kompresör ve hava tankı muayenesi
 • Hidrofor ve genleşme tankı muayenesi
 • Buhar kazanı muayenesi
 • LPG depolama tankı muayenesi
 • Kızgın su kazanı muayenesi
 • Boyler muayenesi
 • Endüstriyel otoklav muayene
 • Basınçlı hava tankı muayene
 • Kompresör hava tankı muayene
 • Hidrofor ve genleşme tankı muayene
 • Buhar jeneratörü muayene
 • Boyler ve akümülasyon tankı muayene
 • Sıvılaştırılmış gaz tankları muayene

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.