Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.

Enerji ve Emtia Denetimleri

Enerji ve Emtia Denetimleri

Enerji ve emtia sektörü günümüzde doğal ve son derece önemli bir rol oynamaktadır. Küçük yerel işletmelerden büyük uluslararası gruplara kadar bu alanda faaliyet gösteren kuruluşlar olmaktadır. Gelecek yıllarda karada ve denizde çok sayıda projenin hayata geçirilmesi ve büyük yatırımların yapılması beklenmektedir. Doğal kaynaklar tükendikçe, küresel rekabet daha da artmakta ve bu sektördeki kuruluşlar verimli ve yenilikçi olmak zorunda kalmaktadır. Bu yöndeki talepler, büyük zorlukları da beraberinde getirmektedir. Ama aynı zamanda ortaya çıkan olasılıklar, işletmeler için büyük fırsatlar da sunmaktadır.

Enerji ve Emtia Denetimleri

Enerji ve emtia sektörü, ulusal ve uluslararası düzeyde, özellikle şu konulara odaklanmaktadır: petrol gazı, yenilenebilir enerji, madencilik, tarım ve balıkçılık. Bu alanda projelerin verimli çalışması, sürdürülebilir enerji büyümesi ve çevresel destek için hayati önem taşımaktadır.

Küresel boyutta enerji ve emtia piyasaları hızla değişmekte ve fiyatlar çok hızlı hareket etmektedir. Küresel ölçekte rekabet edebilmek için, her bölgenin düzenlemelerine uymak ve yeni ticaret fırsatlarına açıklık getiren teknolojiler kullanmak gerekmektedir. Yetkili kuruluşlar, bu karmaşık pazarda işletmelerin başarılı olmalarına yardımcı olabilecek kapsamlı bir enerji ve emtia ticareti ve risk yönetimi sistemi sunmaktadır. Yeni iş modelleri ve teknolojileri, enerji ve emtia sektörlerini zorlamaktadır. Enerji ve emtiaların nasıl yaratıldığı, depolandığı, ticaretinin yapıldığı ve paylaşıldığı hızla değişmekte olan olgulardır. Yapay zeka ve nesnelerin interneti (IoT) gibi yeni teknolojiler, burada önemli bir rol oynamaktadır. İşletmeler müşterileri ile etkileşim kurma şekillerini dönüştürmek ve başarı için inovasyonu benimsemek zorundadır.

Emtialar, üretilen malzeme, ürün ve gıda maddeleri için gerekli hammaddelerdir. Bu hammaddelerin kalite kontrolü, kayıp kontrolü ve finansal riski düşürme çabaları konusunda işletmeleri optimize etmek gerekmektedir. Yetkili kuruluşlar bunu başarmaktadır.

Kuruluşumuz tarafından verilen başlıca enerji ve emtia denetim hizmetleri şunlar olmaktadır:

 • Enerji denetimleri
 • Tarım denetimleri
 • Biyoyakıt denetimleri
 • Kömür ve katı yakıt denetimleri
 • Mineral denetimleri
 • Nükleer denetimler
 • Petrol gazı denetimleri
 • Güç ekipmanı denetimleri
 • Güç üretimi denetimleri
 • Enerji iletimi ve dağıtımı denetimleri
 • Güneş enerjisi denetimleri
 • Rüzgar, dalga ve gelgit enerjisi denetimleri

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.