Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.

Sürdürülebilirlik ve Çevre

Sürdürülebilirlik ve Çevre

Ekosistemlerin uzun vadeli sağlıklı olması, yani gelecekteki ekonomik ve sosyal ihtiyaçları karşılamak için kaynakların uzun süreli kullanılabilir olması, örneğin gıda kaynaklarının, tarım arazilerinin ve su kaynaklarının korunması, çevresel sürdürülebilirlik kapsamına girmektedir.

Sürdürülebilirlik ve Çevre

Ekonomik kararlar verilirken, sadece bugüne değil, gelecek nesillerin çıkarlarına da odaklanmak gerekmektedir. Yenilenebilir kaynaklara ağırlık vermek ve insanların neden olduğu küresel ısınmayı engellemek gerekmektedir. Ekolojik yapı ve tür çeşitliliği korunmak zorundadır.

Resmi ve özel kuruluşların tamamı, zararlı emisyonları sınırlayan yasal düzenlemeler veya karbon vergisi gibi çevresel sürdürülebilirliği teşvik eden politikalar uygulamak zorundadır. Kirlilik yaratan ve yenilenemeyen enerji kaynaklarını kullanmak yerine, güneş ve rüzgar enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmek gibi daha sürdürülebilir çevre uygulamalarının teşvik edilmesi gerekmektedir.

Geleneksel olarak ekonomi, daha çok içinde bulunulan ana, yani kısa vadeye daha fazla odaklanmıştır. On dokuzuncu yüzyılda ve yirminci yüzyılın başlarında, uzun vadeli çevresel sürdürülebilirlik konusunda çok fazla endişe duyulmamıştır. Ancak, sanayileşmenin artması ile birlikte, üretim ve tüketimin önemli maliyetlere neden olduğu konusunda bir farkındalık ortaya çıkmıştır. Daha sonraları çevresel sürdürülebilirlik ile ilgili maliyetler dikkate alınmaya başlanmıştır.

Kömür ve petrol gibi enerji kaynakları yenilenemeyen kaynaklardır. Bunların yerkürede oluşum süreci binlerce yıl almaktadır. Bugün sınırlı miktarda kömür ve petrol kaynağı bulunmaktadır. Yenilenebilir kaynaklar ise kullanılarak tüketilmeyen kaynaklardır. Örneğin, rüzgar ve güneş enerji kaynakları gibi.

Gelecek nesillerin de temiz ve sağlıklı bir çevreye sahip olma hakları bulunmaktadır. Sürdürülebilirlik bunun için gereklidir. Bugün maalesef doğal kaynaklar hızla tükenmektedir ve tükenen kaynakların telafisi mümkün değildir. Çevresel sürdürülebilirlik sağlamak bu bakımdan çok önemlidir. Çevresel sürdürülebilirlik doğal kaynakların doğru ve yerinde kullanılmasını ve gelecek kuşaklara aktarılmasını gerektirmektedir.

Bu kapsamda olma üzere işletmelere sunulan birkaç hizmet şunlardır:

  • ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi
  • Karbon Emisyonu ve Karbon Azaltımı
  • ISO 14046 Su Ayak İzi

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.