Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.

Petrol ve Gaz Sektörü - Depolama

Petrol ve Gaz Sektörü - Depolama

Petrol, doğalgaz, petrokimya ve kimyasal maddelerin depolama tesisleri en başta çevresel etkiler yaratmaktadır. Bu tür tesislerinin çevrede yarattıkları etkiler şu şekilde sıralanabilir:

Petrol ve Gaz Sektörü - Depolama

  • Karayolu ile yapılan taşımacılıkta, akaryakıt depolama tesislerinde sızıntı ve dökülmeler olmaktadır.
  • Denizyolu ile yapılan taşımacılıkta gemilerden denizlere yakıt ve yağ gibi kimyasal sızıntılar olmaktadır.
  • Denizyolu ile yapılan taşımacılıkta gemilerle getirilen ürünlerin şamandıradan çekilmesi sırasında sızıntı ve dökülmeler olmaktadır.
  • Depolarda tank dibi çamurlar oluşmaktadır.
  • Kontrolsüz atıksular çevreye zarar vermektedir.
  • Petrolün yüklenmesi ve boşaltılması işlemleri sırasında petrol türevli uçucu organik emisyonlar oluşmaktadır.
  • Deplama tesislerinin faaliyeti sırasında gaz, toz ve benzeri emisyonlar oluşmaktadır.
  • Depolama tesisleri her zaman patlama riski taşımaktadır.

Bu nedenle petrol depolama tesisleri yapılırken, petrol ürünlerinin yüklenmesi ve boşaltılması süreçlerinde ortaya çıkacak petrol türevli uçucu organik maddelerin ve bu tesislerin kullanılması sırasında oluşacak gaz, toz ve benzeri partiküllerin emisyon miktarlarının hesaplanması ve bir modelleme yapılması gerekmektedir.

Tesislerde mevcut boru hatlarının malzeme özellikleri, korozyona maruz kalmayacak şekilde seçilmelidir. Depolama tesisleri ve diğer ünitelerde zemin sızdırmazlığı mutlaka sağlanmalı ve drenaj sistemleri kurulmalıdır. Tanklar arası güvenlik mesafeleri, ilgili yasal düzenlemelerde yer alan esaslara uygun tasarlanmalıdır. Depeolama tanklarının çevresinde mutlaka güvenlik havuzları yer almalıdır. Ayrıca tank dip çamurları ve atık sular için tesiste mutlaka arıtma sistemleri kurulmuş olmalıdır.

Kısaca depolama tesisleri kurulurken, değerlendirme sürecinde ilgili bütün hususlar sorgulanmalı ve gerekli önlemler önceden alınmaış olmalıdır. Bir depolama tesisinde, petrol tankları, pompa, kompresör ve vana istasyonları, boru hatları, ana üniteler, yangın suyu tankı, yangın koruma sistemleri, slop tankı, basınç regülatörleri, arıtma tesisleri ve başka yardımcı üniteler bulunmaktadır.

Kuruluşumuz, petrol ve gaz sektöründe faaliyet gösteren bütün işletmelere, en yüksek düzeyde verimlilik elde etmeleri ve faaliyetleri sırasında ortaya çıkacak riskleri tespit etmeleri ve riskleri ortadan kaldırmaları için destek olmaktadır.

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.