Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.

Petrol ve Gaz Sektörü - Arıtma ve İşleme

Petrol ve Gaz Sektörü - Arıtma ve İşleme

Diğer ülkelerde olduğu gibi ülkemizdeki petrol faaliyetlerini de etkileyen belli faktörler bulunmaktadır. Örneğin, dünya petrol piyasasında fiyatların inip çıkması, jeolojik olarak potansiyel vaadeden alanların varlığı, üretilecek petrolün maliyeti, yatırım teşviklerinin olup olmaması, toplam vergi yükü, sermaye transferlerinin serbest olması, bürokrasinin işleyişi, yasal düzenlemeler ve ekonomik ve politik istikrar gibi.

Petrol ve Gaz Sektörü - Arıtma ve İşleme

Ülkemizin jeolojik ve morfolojik yapısından dolayı, ayrıca bulunması kolay petrol kaynaklarının azalması yüzünden, ülkemizde son yıllarda petrol arama ve üretme çalışmaları ve arıtma ve işleme faaliyetleri önem kazanmıştır. Karada sürdürülen çalışmaların yanı sıra, çok yükek maliyetli olduğu için denizlerde de sınırlı sayıda sondaj çalışmaları yapılmaktadır. Bu çalışmaların sıklaştırılması ve daha derin seviyelerde bulunacak hedeflere önem verilmesi, gelecek yıllarda yerli petrol ve doğal gaz üretimini artırmak açısından zorunlu hale gelmiştir. Ülkemiz bir petrol ve doğalgaz üreticisi konumunda olmasa da, henüz yeterince aranmamış ve rezervleri tespit edilmemiş alanlar bulunmaktadır.

Günümüzde petrol rafineleri en büyük sanayi kollarından biridir. Bu rafinerlerde ham petrol, kimyasal ve fiziki ayrışma yöntemlerine tabi tutularak petrol ürünleri üretilmektedir. Başlıca ayrıştırma yöntemleri, parçalama, hidrojenleme, damıtma ve birleştirme veya harmanlama işlemleridir. Rafinerlerde, petrol gazı, motor yağı, dizel yakıt ve asfalt dahil her gün kullanılan çeşitli ürünler üretilmektedir. Petrol ürünlerinin rafine edilme sürecinde, bu ürünlerin ayrıştırılması ve harmanlanmasından oluşan birçok işlem yapılmaktadır.

Ham petrol, arıtma tesislerinde (rafinerilerde) benzin ve gazyağı gibi petrol ürünlerine ayrılmaktadır. Farklı sıcaklıklarda kaynayıp buharlaşma özelliğinden yararlanılarak, çeşitli damıtma yöntemleri ile bu ürünler ham petrolden ayrılmaktadır. Arıtma işlemlerinin ilk aşaması damıtmadır. Rafinerilerde ham petrol  işlenerek, farklı ürünler istenen miktarlarda elde edilmektedir.

Kuruluşumuz, petrol ve gaz sektöründe faaliyet gösteren işletmelere, faaliyetleri sırasında ortaya çıkabilecek riskleri ortadan kaldırmaları için destek olmaktadır.

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.