Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.

Petrol ve Gaz Sektörü - Arama ve Üretim

Petrol ve Gaz Sektörü - Arama ve Üretim

Petrol ve gaz sektörü, büyük ölçüde bilgi, teknoloji, sermaye ve deneyim gerektirmektedir. Bu sektörde, yeraltında bulunan doğal kaynakları aramak, anlamak ve ekonomik değere taşıyan kaynakları bulup yer üstüne çıkarmak, riskli uğraşlar gerektirmektedir. Petrol kaynaklarını yönetmenin kamu sektörü açısından amacı, bu kaynaklardan doğacak olan değeri maksimize etmektir. Özel sektör ise petrol kaynaklarından en yüksek geliri elde etmek istemektedir.

Petrol ve Gaz Sektörü - Arama ve Üretim

6326 sayılı Petrol Kanunu’nun temel ilkesi, yerli ham petrol kaynaklarının hızlıca belirlenmesi için yerli ve yabancı sermayeyi ülkemizde arama ve üretim faaliyetlerine çekmek ve diğer petrol üreten ülkelerle rekabet ederek, yerli ve yabancı sermayeye uygun imkanlar sağlamaktır.

Ülkemizde petrol arama çalışmalarının başladığı 1945 yılından bugüne kadar 4 bin civarında petrol kuyusu açılmıştır. Genel ortalamalara göre dünyada bu kadar kuyunun açılma süresi 11 gündür. Bu durumda açılan kuyu sayısının ülkemizde ne kadar az olduğu ortadadır. Son yıllarda denizlerimizde de petrol arama çalışmaları yapılmaktadır. Ancak bu da çabalar da hem geç kalınmış hem de yetersiz çalışmalardır.

Açılan kuyular ve potansiyel arama alanları ülkemizde genel olarak Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde gerçekleştirilmektedir (yüzde 20). Ancak bir yandan mevcut petrol alanlarının ekonomik ömürlerini tamamlaması, bir yandan da yeni arama çalışmalarının sonuçsuz kalması yüzünden petrol üretimi giderek düşmektedir. Esasesn dünya genelinde petrol kaynakları yakın bir zamanda tükenecektir.

Bu gerçekler karşısında işletmelerin olabildiğince verimli ve etkin petrol arama ve üretme çalışmalarını sürdürmeleri gerekmektedir. Petrol arama ve üretim sektöründe, başlıca aktörler, petrol hakkı sahibi veya ruhsat sahibi, yani sermaye sahibi yatırımcılar, üretimciler, tedarikçiler ve müteahhitlik hizmetini yerine getirenler olmaktadır. Kuruluşumuz, petrol ve gaz sektöründe faaliyet gösteren bütün işletmelere, azami düzeyde verimlilik elde etmeleri ve faaliyetleri sırasında ortaya çıkabilecek riskleri ortadan kaldırmaları için destek olmaktadır.

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.