Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.

Otomotiv ve Demiryolu Sektörü - Demiryolu

Otomotiv ve Demiryolu Sektörü - Demiryolu

Ülkemiz demiryollarına verilen önem bakımından son derece yetersiz durumdadır. Gerçi son zamanlarda arka arkaya demiryolları ve metro projeleri gündeme gelmektedir, ancak geç kalınmış durumdadır. Oysa demiryolları ülkemiz ekonomisi için çok önemlidir. Özellikle petrol dışarıdan ithal edildiği için hem maliyet açısından hem de fosil kaynakların yakında tükenecek olması yüzünden ulaşımda demiryollarının önemi daha fazla ortaya çıkmaktadır. Demiryolları yük ve yolcu taşımacılığında olması gereken noktadan çok uzaktadır.

Otomotiv ve Demiryolu Sektörü - Demiryolu

Şehirleşmenin hala artmaya devam etmesi ve çevresel kaygıların giderek yükselmesi karşısında, demiryolları en etkili ulaşım çözümlerinden biri olmaktadır. Böyle olunca bu sektördeki işletmeler için demiryolu projelerinin kullanım ömrü boyunca güvenliğini ve uygunluğunu sağlamak büyük bir ihtiyaçtır. Oysa demiryolu projeleri, ulusal ve uluslararası tedarik zincirleri ve farklı beklentiler içinde olan özel ve resmi kuruluşlar bakımından oldukça karmaşık projelerdir. İşletmeler zorlu kalite standartlarını karşılayan güvenli bir demiryolu hizmeti sunmak durumundadır. Ayrıca işletmeler için varlıklarını devam ettirmek ve işletme maliyetlerini optimize etmek çok önemlidir.

Kuruluşumuz, demiryolu projelerinin tasarım, üretim, yapım, işletme ve bakım dahil tüm süreçlerinde kapsamlı demiryolu hizmetleri sunmaktadır.

Demiryolu sektörü için verilen hizmetler, proje yönetimi, projelerin tasarım, inceleme, güvenlik değerlendirmeleri, kontrol mühendisliği, malzeme denetimi, malzeme testleri ve kalite kontrol hizmetlerini kapsamaktadır.

Bu arada kuruluşumuz, işletmelerin demiryolu ve metro ihale dosyalarını hazırlamak ve değerlendirmek, ileri teknolojiyi kapsayacak ve gelecekte olabilecek teknolojik gelişmelerin uygulanmasına imkan vermek için performans güvenliğini kanıtlamış teknolojilerin kullanılmasını sağlamak, sözleşmeleri incelemek ve değerlendirmek ve uygulama aşamasında gerekli proje revizyonlarını inceleyip değerlendirmek gibi konularda da işletmelere destek olmaktadır.

Kuruluşumuz, otomotiv ve demiryolu sektöründe faaliyet gösteren bütün işletmelere, azami düzeyde verimlilik elde etmeleri ve faaliyetleri sırasında ortaya çıkabilecek riskleri belirlemeleri ve ortadan kaldırmaları için destek olmaktadır.

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.