Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.

İnşaat ve Altyapı Sektörü - Yangın Güvenliği Ekipmanı Denetimi

İnşaat ve Altyapı Sektörü - Yangın Güvenliği Ekipmanı Denetimi

Yangın çeşitli nedenlerle ortaya çıkabilir. Örneğin yangın güvenliği ve yangından korunma ile ilgili yasal düzenleme gerekliliklerinin yerine getirilmemesi, bu konuda bilgi eksikliği, ihmalkarlık, sabotaj, kaza, doğal afetler, tesisattaki elektrik kaçağı ve ısıtma ve su tesisatının yangına karşı güvenlikli olmaması gibi. Bu durum hem çalışanların canlarını tehdit etmekte, hem de işletmelere, maliyet açısından zarar vermektedir. Bu yüzden sanayide yangın güvenliğinin sağlanması son derece önemli olmaktadır.

İnşaat ve Altyapı Sektörü - Yangın Güvenliği Ekipmanı Denetimi

Yangın güvenliğindeki önemli unsurlardan biri, yangının etkilerinin boyutunu en aza indirmektir. Yangına müdahale yöntemlerini ve yangın söndürme ekipmanının nasıl kullanılacağını bilmek ve gerekli durumda uygulamak çok önemlidir. Yangın risk analizi yapılırken, yangına neden olacak risk parametrelerini, örneğin yanan ortamın yapısını ve ortamda bulunan maddelerin fiziksel ve kimyasal özelliklerini iyi belirlemek ve riskin boyutlarına bağlı olarak etkili bir yangın söndürme sistemi seçmek gerekmektedir. Bu yangın söndürme sistemleri, kuru tozlu (her tür yangında), köpüklü (katı ve sıvı yangınlarda), sulu (katı yangınlarda) veya halokarbon gazlı (elektrik ve elektronik ortam yangınlarında) yangın söndürme sistemleri olabilir.

Uygulamada en fazla kullanılan yangın söndürme ekipmanı ise şu şekildedir: yangın hidrantları, sabit makaralar, seyyar hortum makaraları ve hortum dolapları, sabit su veya köpük monitörleri, seyyar su veya köpük monitörleri ve portatif yangın söndürücüler (kuru kimyevi tozlu, karbondioksitli veya halon gazlı).

Burada önemli nokta seçilen yönteme göre kullanılacak yangn güvenliği ekipmanının ihtiyaç durumunda kullanılabilir durumda olmasıdır. Kuruluşumuz çalışanların hayatını ve işletmelerin varlıklarını korumak amacı ile yangın güvenlik ekipmanını kontrol hizmetleri vermektedir. Çünkü bu ekipmanın ana işlevi, çalışanları ve varlıkları korumaktır. İhtiyaç duyulduğu zaman ortaya çıkacak bir bozukluk veya arıza kötü sonuçlara neden olabilir.

Kuruluşumuz, inşaat ve altyapı sektöründe faaliyet gösteren bütün işletmelere, azami düzeyde verimlilik elde etmeleri ve faaliyetleri sırasında ortaya çıkabilecek riskleri belirlemeleri ve ortadan kaldırmaları için destek olmaktadır.

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.