Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.

İnşaat ve Altyapı Sektörü - Ulaşım Altyapısı

İnşaat ve Altyapı Sektörü - Ulaşım Altyapısı

Şehirlerin teknik altyapıları ve kentsel ulaşım, sürdürülebilir şehirleşme hedefi için önemli, kentsel yaşam kalitesi bakımından ise belirleyici konulardır. Kentsel ulaşım sistemlerinin çevreye, kent ekonomisine ve toplumsal yaşama etkileri büyüktür. Ulaşım sistemlerinin sunduğu erişebilirlik imkanı, kentsel yaşanabilirlik açısından temel kriterler arasında yer almaktadır.

İnşaat ve Altyapı Sektörü - Ulaşım Altyapısı

Şehirlerde nüfus artış hızı veya aşırı nüfus yoğunluğu ile artan yapılaşma sonunda yaşam alanları da genişlemektedir. Bu gelişme, yerleşim alanlarını birbirinden uzaklaştımakta ve ulaşım ihtiyaçlarını arttırmaktadır. Bu durum ulaşım sistemlerinin etkinliğinin azalmasına neden olmaktadır. Ulaşım sistemlerinin iyieştirilmemesi, ulaşım ve trafik sorunlarına yol açmaktadır. Ulaşım altyapısındaki eksikler yüzünden, trafik yoğunluğu, gürültü, maddi kayıplar ve çevre kirliliği gibi olumsuzluklar yaşanmaktadır.

Şehir içi ulaşım hizmetleri, konutlar ve iş alanları ve sosyo-kültürel alanlar yanı sıra arazi kullanımının birbirleri ile olan ilişkileri bakımından da ele alınması gereken çok yönlü bir konudur. Şehrin ulaşım altyapısı mekansal planlamadan ayrı düşünülemez.

Kuruluşumuz sadece şehir için ulaşım altyapısı değil, havalimanları, limanlar, karayolları ve demiryolları gibi ulusal ulaşım sistemlerinin altyapılarını üstlenen işletmelere geniş bir hizmet yelpazesi sunmakta ve işletmelerin uzun süreli kullanım için ulaşım altyapısı geliştirmelerine destek olmaktadır.

Güvenilir ulaşım sistemleri, sağlam bir altyapı, kaliteli bileşenler ve teknik uzmanlık gerektirmektedir. Kuruluşumuz bu çalışmaların tasarım ve inşa aşamalarında entegre teknik destek sunmakta ve inşaat firmaları ile birlikte çalışmaktadır. Bu hizmetler, proje yönetiminden malzemelerin değerlendirilmesine, test edilmesine ve belgelendirilmesine kadar uzanmaktadır. Kısaca bu çerçevede, altyapı projelerini planlamak ve yönetmek için gerekli olan test, denetim ve belgelendirme hizmetleri sağlanmaktadır.

Kuruluşumuz, inşaat ve altyapı sektöründe faaliyet gösteren bütün işletmelere, azami düzeyde verimlilik elde etmeleri ve faaliyetleri sırasında ortaya çıkabilecek riskleri belirlemeleri ve ortadan kaldırmaları için destek olmaktadır.

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.