Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.

İnşaat ve Altyapı Sektörü - Proje Yönetimi

İnşaat ve Altyapı Sektörü - Proje Yönetimi

İnşaat sektöründe proje yönetimi, belli bir projenin hedeflerine uygun şekilde tamamlanması amacı ile kaynakların planlanması, organize edilmesi, tedarik edilmesi ve yönetilmesi çalışmalarıdır.

İnşaat ve Altyapı Sektörü - Proje Yönetimi

Esneme payı ile birlikte genelde projelerin belli bir başlama ve bitme tarihi bulunmaktadır. Projeler, sürekli tekrarlanan, kalıcı, üretim ve servis amaçlı her zamanki işletme faaliyetlerinden farklı yapıdadır. Pratikte proje yönetmek farklı yöntemler ve beceriler gerektirmektedir. Proje yönetiminde başlıca çaba, proje hedeflerine ulaşmaya çalışırken, önceden belirlenmiş proje kısıtlarının dışına çıkmamaktadır. Bu kısıtlar ise genelde zaman, kapsam ve maliyettir.

İnşaat proje yönetiminde, sözleşmelerde yer alan kalite standartlarından ödün vermeden, tasarım öncesinden başlayarak projenin teslimine kadar geçen süreçlerin tamamı veya belli bir kısmı yönetilmektedir. Proje yöneticisi, proje süresince sadece kritik kararları müşteriye bırakır.

Kuruluşumuz inşaat proje yönetimi kapsamında inşaat projelerini tek kaynaktan yönetmekte ve tasarımları ve uygulama aşamalarını takip etmektedir. Proje yönetiminin sağladığı başlıca faydalar, muhtemel gecikmeleri öngörmek, projenin başından sonuna kadar maliyetleri denetlemek ve bütçe dışına çıkmaları engellemektir. Bu şekilde sözleşme koşullarına uyum sağlanmakta, meydana gelen teknik sorunların önüne geçilmekte ve tasarım, zaman ve bütçe kısıtları dahilinde optimizasyon sağlanmaktadır. Aynı zamanda resmi işlemlerde hız ve zaman kazanılmakta, daha sağlıklı proje dokümantasyonu yapılmakta ve proje süresince nakit akışı doğru planlanmaktadır.

Kuruluşumuz, ürün ve hizmet satın alımı sırasında, paradan ve zamandan kazandıracak know-how sunmakta ve riskleri minimize ederken işletme karlılığını arttırmaktadır. Kısaca verilen proje yönetimi hizmetleri ile uygun teknikler, araçlar, yetenekler ve deneyim kullanılarak inşaat projeleri planlanmakta, organize edilmekte ve gözetim ve denetimleri yapılmaktadır.

Kuruluşumuz, inşaat ve altyapı sektöründe faaliyet gösteren bütün işletmelere, azami düzeyde verimlilik elde etmeleri ve faaliyetleri sırasında ortaya çıkabilecek riskleri belirlemeleri ve ortadan kaldırmaları için destek olmaktadır.

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.