Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.

İnşaat ve Altyapı Sektörü - İnşaat Güvenliği

İnşaat ve Altyapı Sektörü - İnşaat Güvenliği

İşçi sağlığı ve iş güvenliği, iş kazaları ve meslek hastalıklarını önlemek adına yapılması gereken uygulamaları, çalışma ortamlarında alınması gerekli tedbirleri, risk analizleri yapılmasını, acil durum planlarının yapılmasını ve uygulanmasını ve çalışma ortamlarının gözlemlenmesini gerektiren bir dizi çalışmalar bütünüdür. Özellikle ölümlü olmak üzere yaşanan iş kazaları açısından, genel olarak önemli bir paya sahip olan inşaat sektöründe, çalışanların işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda bilinçli olmaları ve işletmelerin her zamankinden daha tedbirli olmaları gerekmektedir.

İnşaat ve Altyapı Sektörü - İnşaat Güvenliği

İnşaat sektöründe birçok tehlike bulunmaktadır. En çok ölümlü iş kazaları bu sektörde görülmektedir. Çalışanlar sadece kendi yaptıkları değil, çoğu zaman diğer işlerden kaynaklanan kazalardan da etkilenmektedir. Bu yüzden çalışma ortamlarında kalite, sağlık, güvenlik ve çevre gerekliliklerinin sağlanması önemli olmaktadır. İnşaat faaliyetleri kapsamına, kazı, hafriyat, inşa, prefabrike elemanların montajı ve sökülmesi, tadilat, yenileme, onarım, sökme, yıkım, restorasyon, bakım, boyama, temizleme ve drenaj gibi çok çeşitli yapım işleri girmektedir.

İnşaat sektöründe karşılaşılan başlıca riskler şunlardır: yüksekten düşme, hareketli bir aracın çarpması, elektrik çarpması, kazı sırasında yaralanma, düşen malzemelerin çarpması, ağır malzemelerin kaldırılması, tehlikeli maddelerle temas ve yüksek gürültü. Çalışan sağlığını tehdit eden başlıca fiziksel faktörler, gürültü, aydınlatma ve sıcaklık, nem, hava akım hızı ve radyan ısı gibi termal konfor koşullarıdır.

Kuruluşumuz inşaat güvenliği kapsamında, makina ve iş ekipmanlarının satın alma politikasının belirlenmesi, ihale şartnamelerine sağlık ve güvenlik gerekliliklerinin konulması, yürürlükteki yasal düzenlemelere uygunluğun sağlanması, iş süreçlerinin, zarar görebilecek çalışan sayısını düşürecek şekilde planlanması, kontrol faaliyetlerinin sahada çalışma başlamadan önce yapılması, iş sağlığı ve güvenliği konularında çalışanların katılımının sağlanması, yöneticiler dahil olmak üzere tüm çalışanların eğitilmesi ve diğer çalışanların sağlık ve güvenliğine yönelik risk oluşturmadan faaliyetlerin sürdürülmesi gibi hizmetler vermektedir.

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.