Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.

Gıda Sektörü - Gıda Üretimi

Gıda Sektörü - Gıda Üretimi

Gıda sektörü, insan yaşamının en temel ihtiyaçlarından biri olan beslenme talepleri yüzünden, üretim alanında çok geniş bir yelpazede üretim yapmaktadır. Gıdanın, üretim sektöründeki oranı, geçmişte olduğu gibi bugün de önemli bir paya sahiptir. İnsan nüfusunun artması ve buna bağlı olarak talebin de artması ile gıda sektörü özellikle son yüz yıl içinde köklü değişime uğramıştır. İlk zamanlar gıda işleme yöntemleri, mevcut gıdanın korunması, ambalajlaması ve taşınması ile sınırlıydı. O dönemde gıda işleme tekniklerinde ağırlıklı olarak tuzlama, kürleme, kurutma, asitleme ve tütsüleme yöntemleri uygulanıyordu. Sanayileşme ile birlikte gıda üretimi artmaya başlamış ve öğütme, saklama, paketleme, etiketleme ve taşıma teknolojilerinde büyük gelişmeler olmuştur. Bugün artık gıda üretiminde, sofistike teknolojiler kullanılmaktadır.

Gıda Sektörü - Gıda Üretimi

Yüz yıl öncesine kadar emek yoğun gerçekleştirilen tarım, günümüzde tamamen teknolojik yöntemlerle yapılmaktadır. Bugün makinalaşma ve sanayileşmenin etkisi ile gıda üretiminde tarım, tamamen makinalar kullanılarak gerçekleştirilmektedir. Günümüzde gıda sektöründeki sistemler merkezi olarak kontrol edilmekte ve gıda işletmeleri akıllı ve çapraz bağlantılı sistemler kullanmaktadır. Bu şekilde kaynak verimliliği sağlanmakta, ihtiyaç odaklı üretim yapılmakta ve teslimat esnekliği ile satışlar artmaktadır.

Tarımsal gıda sektörü küresel ölçekte değerlendirilirse, bugün çok daha karmaşık bir rekabet ortamının olduğu, farklılaşan tüketici taleplerine karşılık farklı dağıtım kanalları oluştuğu ve daha karmaşık gıda ürünlerinin ortaya çıktığı bir sektör görülmektedir.

Uzmanlara göre, önümüzde yakın bir gelecekte gıda sektörünü etkilemesi beklenen iki önemli faktör bulunmaktadır: iklim değişikliği ve değişen tüketici alışkanlıkları. İklim değişikliği ve kaynakların sınırlı olması gıda sektörünü tehdit etmektedir. İklim değişikliği, gıdaların kalitesini, verimini, fiyatları, arz güvenirliğini ve gıda güvenliğini etkilemektedir. Bu arada küresel boyutta insanların talepleri de değişmektedir. Dünya nüfusu sadece artmamakta, aynı zamanda sosyal yapılar, kompozisyon ve alışkanlıklar da değişmektedir.

Kuruluşumuz, gıda sektöründe faaliyet gösteren bütün işletmelere, verimli çalışmaları ve faaliyetleri sırasında ortaya çıkabilecek riskleri çözebilmeleri konusunda destek olmaktadır.

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.