Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.

Gıda Sektörü - Gıda Perakendesi, Servis ve Konaklama

Gıda Sektörü - Gıda Perakendesi, Servis ve Konaklama

Son yıllarda dünya ticareti gittikçe küresel bir boyut kazanmakta, teknoloji bir rekabet aracı haline gelmekte, ulusal ve uluslararası süpermarket işletmelerinin sayıları artmakta ve piyasaya sunulan ürün ömürleri giderek kısalmaktadır. Bu gelişmeler gıda perakendecilik sektörünün yapısını da etkilemektedir. Yaşanan bu değişime rağmen perakendicilik sektöründe satış hacimleri düşmemiş, aksine organizasyon yapıları ve uyguladıkları stratejiler ile çevreye uyum sağlamışlardır.

Gıda Sektörü - Gıda Perakendesi, Servis ve Konaklama

Sektördeki bu hızlı gelişme dünyada olduğu gibi ülkemizde de rekabetin artmasına neden olmuştur. Özellikle son yıllarda perkandecilik sektöründe işletme sayıları artmış ve yasal düzenlemelerde yapılan düzenlemeler ile işletmeler, sektöre özgü stratejik yapılanma yoluna gitmişlerdir.

Dünya ticaretinin küresel boyuta çıkması, teknolojinin hızlı gelişmesi, rakiplerin hızla artması, piyasaya sunulan ürün ömürlerinin giderek kısalması ve tüketici tercihlerinin gittikçe değişmesi sonucunda gıda perakendecilik sektörü daha dinamik bir hale gelmiştir.

2017 yılı rakamlarına göre, dünyada perakende ticareti alanında faaliyet gösteren en büyük 250 işletmenin yüzde 60’ı gıda sektörü ile ilgilidir. Bu veriler gıda pekandecilik sektörünün ne kadar hızlı geliştiğini göstermektedir. Küresel boyutta en hızlı büyüyen ilk on perakende işletmesi, süpermarketler, hipermarketler, alışveriş merkezleri ve indirim mağazaları olmuştur.

Bugün artık tüketiciler çok daha bilinçlidir ve perkande, servis ve konaklama hizmetlerinde gıda sektörü işletmelerine, daha sorumlu olmaları bakımından baskı yapmaktadır. Gıda işletmeleri ürünlerin kalitesini ve güvenliğini sağlamak ve ürün yaşam döngüsü boyunca gıda izlenebilirliğini kanıtlamak zorundadır.

Kuruluşumuz gıda perakendecilik sektöründe gıdaların kalitesini, güvenliğini ve izlenebilirliğini sağlamak için işletmelere test, analiz, gözetim, denetim ve belgelendirme hizmetleri sunmaktadır.

Ülkemizde gıda perakende sektöründe olumlu gelişmeler yaşanmasına rağmen bu sektörün yüzde 70’e yakın bir kısmı geleneksel perakende işletmelerinden oluşmaktadır. Bu işletmeler az sayıda çalışana ve sınırlı ölçüde alım gücüne sahip, bilgi teknolojileri kullanımında yüksek yatırım yapmayan ve genel olarak aile işletmeleri şekline faaliyet gösteren geleneksel işletmelerdir. Oysa bu işletmelerin artık modern perakendecilik anlayışını kabul etmeleri gerekmektedir.

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.