Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.

Gıda Sektörü - Gıda İşlemesi

Gıda Sektörü - Gıda İşlemesi

Gıda ve tarıma dayalı sanayi işletmeleri, tarımsal üretim sonucu elde edilen ürünleri işleyip değerlendiren işletmelerdir. Üretimde kullandıkları hammaddelerin önemli bir kısmı tarımsal faaliyetlerden gelmektedir. Ülkemizde gıda ve içecek sanayinin üretim sektörü içindeki payı yüzde 16 civarındadır.

Gıda Sektörü - Gıda İşlemesi

Gıda sektörünün temel işlevi, tarımsal hammaddeleri işlemek ve sağlıklı ve kaliteli gıda ve içecek ürünleri üretmektedir. Bu sektörde hammadde temininden enerji kullanımına, atık yönetiminden ambalajlama ve dağıtım kanallarına kadar birçok faktör yer almaktadır. Gıda zinciri, çiftçiler, sanayiciler, tedarikçi firmaları, nakliyeciler, perakende firmaları ve tüketicileri içine alan geniş bir yelpazedir.

Gıda işleme sektörü çok farklı alt sanayi dallarından oluşmaktadır. Ürünler bazında bu alt sanayi dalları şunlardır: bitkisel yağ sanayi, et ve et ürünleri sanayi, su ve su ürünleri işleme sanayi, meyva ve sebze işleme sanayi, süt ve süt ürünleri sanayi, şeker ve şekerli ürünler sanayi ve un ve unlu ürünler sanayi.

Gıda işleme sektörünün baş etmek zorunda oldukları birçok sorunları bulunmaktadır. İşletmelerin bu sorunları şu şekilde sıralanabilir: işletme ölçeklerinin küçük olması, yetersiz kapasite kullanımı, satış ve pazarlama organizasyonu eksikliği, güçlü tarım politikalarının eksikliği, örgütlenme eksikliği, sermaye yetersizliği, devlet desteklerinin yetersiz kalması ya da yeterince faydalanılmaması, soğuk zincirin yeterli seviyede kurulmamış olması, yeterli ve standart kalitede ham madde temini, işletme teknolojisinin yetersiz kalması veya etkin kullanılmaması, araştırma geliştirme faaliyetlerinin yetersiz olması, yerli ve yabancı yasal düzenlemeler ve standartlar konusunda bilgi eksikliği, yetişmiş eleman bulma sıkıntısı, standartlara uygun, kaliteli ve rekabet edilebilir üretim yapılamaması ve işletme yönetim tekniklerinin bilinmemesi ya da kullanılmaması.

Kuruluşumuz bütün bu sorunların üstesinden gelmeleri ve faaliyetleri sırasında ortaya çıkan risklerle baş edebilmeleri için işletmelere destek olmaktadır.

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.