Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.

Enerji Sektörü - Su ve Tesisat

Enerji Sektörü - Su ve Tesisat

Dünya nüfusunun hızla artması ve kırsal bölgelerden şehirlere sürekli göç yaşanması, hızlı şehirleşmeye, yeni yaşam şekillerine ve tüketim alışkanlıklarınının değişmesine neden olmaktadır. Ayrıca son zamanlarda küresel iklim değişikliğinin etkileri daha fazla hissedilmektedir. Dünyada yaşanan bu güçlü değişimler, doğal kaynaklar üzerindeki baskıya arttırmaktadır. Dünyayı etkileyen problemlerin içinde en önemlisi, doğal kaynaklardan biri olan sudur. Kişi başında düşen temiz su miktarı sürekli azalmaktadır. İşletmeler, değişen bu koşulların getirdiği risk ve fırsatları anlamak ve bu doğrultuda operasyonlarını, hizmetlerini, iş modellerini ve süreçlerini yeniden düzenlemek zorundadır.

Enerji Sektörü - Su ve Tesisat

Su, kritik bir sürdürülebilir kaynaktır. Bu nedenle tüm işletmeler, yeterli düzeyde hijyene sahip sorumlu bir su yönetimi anlayışı sergilemek ve toplumun güvenilir su kaynaklarına erişimini sağlamak zorundadır.

Ülkemizde su kaynaklarının durumu ve yönetimi önemli bir konudur. Hazırlanan iklim senaryoları, ülkemizin de içinde bulunduğu bölgede kuraklık riski bulunduğunu, yağışların düzensiz hale geleceğini ve bu nedenle ileride su problemlerinin artacağını göstermektedir. Su kaynaklarının yönetimi, insanları ve ekonomiyi, sağlık, gıda güvenliği, enerji, sanayi ve çevresel sürdürülebilirlik gibi birçok açısından etkilemektedir. Bu durumda su yönetimi sürecinde, farklı kullanım şekillerini, sektörleri ve bunların arasındaki ilişkileri birlikte düşünmek gerekmektedir.

Dünya yüzeyinin dörtte üçü sularla kaplıdır ancak kullanımına uygun tatlısu miktarı çok kısıtlıdır. Ekosistem ve insan kullanımına elverişli tatlısu kaynaklarının miktarı, mevcut su miktarının sadece yüzde 1’idir. Bugün için dünya su kaynaklarının yüzde 70’i tarımda, yüzde 19’u sanayide ve yüzde 11’i evlerde kullanılmaktadır. Önümüzdeki 25 yıl içinde ülkemizin ihtiyaç duyacağı su miktarının, bugün tüketilen suyun üç katı olacağı varsayılmaktadır. Böyle olunca işletmeler ileride su problemi yaşamamak için bugün su ve tesisat sistemini iyi yönetmek, yeni yöntemler bulmak ve yeni su altyapısı inşa etmek zorundadır.

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.