Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.

Enerji Sektörü - Rüzgar Enerjisi

Enerji Sektörü - Rüzgar Enerjisi

Dünyada enerji tüketimi artmaktadır ve çoğunlukla kullanılan fosil kaynaklar giderek tükenmektedir. Üstelik fosil kaynaklar sürdürülebilir bir yapıda değildir. Oysa enerji politikalarının sürdürülebilir bir yapıya dönüştürülmesi ve toplam enerji tüketiminde yenilenebilir enerji kaynaklarının payının yükseltilmesi gerekmektedir. Ülkeler bu amaçla çevre kriterlerini dikkate alarak büyük yatırımlar planlamaktadır.

Enerji Sektörü - Rüzgar Enerjisi

Alternatif enerji kaynakları arayışları çerçevesinde 1980’li yıllardan itibaren dünyada enerji üretiminde kamu ve özel sektör işbirliği modelleri yoğun olarak kullanılmaya başlanmıştır. Ülkemizde de artan enerji talebinin hangi kaynaklardan karşılanacağı konusunda tartışmalar sürmektedir.

1980’lerden itibaren enerji güvenliği ve enerjinin çeşitlendirilmesi kavramları, enerji politikalarının vazgeçilmez unsurları haline gelmiştir. Bu gelişmeye paralel olarak yenilenebilir enerji kaynakları da enerji yelpazesi içine girmiştir. Özellikle çevre bilinci, yenilenebilir enerji kaynaklarına olan talebin yükselmesine neden olmuştur. Geleneksel enerji üretim ve tüketimi, çevre ve doğal kaynaklar üzerinde kötü etkiler yapmakta ve kirliliğe neden olan emisyon yaymaktadır. Bu nedenle yenilenebilir enerji kaynakları temiz enerjiler olarak savunulmaktadır.

Enerji kullanımında fosil yakıt temelinden yenilenebilir enerji kullanımına geçiş giderek hızlanmaktadır. Enerjinin yenilenebilir kaynaklardan sağlanması konusundaki koşullar ve hedefler hem Avrupa Birliği direktiflerinde hem de kendi yasal düzenlemelerimizde yer almaktadır. Bunda başarılı olmak için, işletmelerin amaç ve kapasitelerinin doğru tanımlanması ve adaptasyonu gerekmektedir.

Ülkemizde kurulu Rüzgar Enerji Santralleri’nin (RES) yüzde 40’ı Ege bölgesinde, yüzde 36’sı Marmara bölgesinde, yüzde 15’i Akdeniz bölgesinde, yüzde 7’si İç Anadolu bölgesinde, yüzde 2’si Karadeniz bölgesinde ve yüzde 1’i Doğu Anadolu bölgesindedir.

Karada veya denizde gerçekleştirilen rüzgar enerjisi projeleri, belli yasal düzenlemelere tabi olan karmaşık projelerdir. Bu projelerin, tasarım çalışmalarından işletmeye alınmasına kadar tüm süreçlerinde kalite ve ilgili standartlara uygun hareket edilmesi gerekmektedir.

Kuruluşumuz, enerji sektöründe faaliyet gösteren bütün işletmelere, azami düzeyde verimlilik elde etmeleri ve faaliyetleri sırasında ortaya çıkabilecek riskleri belirlemeleri ve ortadan kaldırmaları için destek olmaktadır.

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.