Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.

Enerji Sektörü - Nükleer Enerji

Enerji Sektörü - Nükleer Enerji

Gelişmiş ve gelişmekte olan bütün ülkelerde ekonomik faaliyetlerin birinci koşulu enerjidir. Ancak enerji üretimimizi yerli kaynaklar ile karşılama oranı, son yıllarda ne yazıktır ki giderek düşmüştür. Bu nedenle önümüzdeki yıllarda enerjinin önemi daha da artacaktır. Enerjide dışa bağımlılığın mutlaka azaltılması gerekmektedir. Diğer yandan fosil kaynakların tükenmekte olduğu bilinen bir gerçektir ve alternatif olarak yenilenebilir enerji kaynaklarının üzerinde daha fazla durulması gerekmektedir. Diğer yandan ülkemiz fosil enerji kaynaklarından yoksundur. Bu bakımdan artan enerji ihtiyacının karşılanmasında nükleer enerji güçlü bir alternatif olmaktadır.

Enerji Sektörü - Nükleer Enerji

Nükleer enerji, atomik enerji veya çekirdek enerjisi olarak da ifade edilmektedir. Nükleer enerjinin ilk dile getirilmesi ve uygulanması İkinci Dünya Savaşı sırasında olmuştur. Japonya’ya atılan atom bombaları bunun ilk örnekleridir. Bugün nükleer enerji, nükleer santrallar ya da atom reaktörleri adı verilen tesislerde, atom çekirdeklerinin parçalanması veya birleştirilmesi ile elde edilmektedir.

İlk nükleer reaktör 1942 yılında Chicago Üniversitesi’nde kurulmuştur. Nükleer enerji kaynaklarından enerji üreten ilk ülkeler 1955 yılı sonlarında ABD ve eski Sovyetler Birliği’dir. 1975 yılına gelindiği zaman 20’ye yakın ülkede 160 civarında nükleer santral kurulmuştur.

Nükleer enerjinin kullanımı yeni olmasına rağmen hızlı gelişmiştir. En önemli kullanım alanı elektrik üretimidir. Nükleer enerji ayrıca tıpta ve sanayide de kullanılmaktadır. Bugün mevcut nükleer silahlar bir çok gezegeni yok edecek güce sahiptir. Aslında bu silahlar küresel öneme sahiptir. Bir savaşta, sadece savaşan ülkeleri değil, tüm yerküreyi tehdit edecek güçtedir.

Nükleer enerjinin en büyük avantajı, potansiyel rezervlerinin yüksek olmasıdır. Bilinen rezervler nükleer santralleri 150 yıl besleyebilir. Hammadde hacmine göre çok yüksek miktarda enerji elde edilmektedir. Bir avantajı da nükleer atıkların geri dönüştürülebilmesidir.

Bu arada nükleer enerjide yakıt on yıl boyunca depolanabilir. Dolayısıyla enerjide dışa bağımlılığı düşürme imkanı bulunmaktadır.

 

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.