Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.

Enerji Sektörü - Kömür ve Gaz Enerjisi

Enerji Sektörü - Kömür ve Gaz Enerjisi

Kömür enerjisi çok eskiden beri kullanılmaktadır, ancak onikinci yüzyıldan bugüne kadar tüm kömür rezervlerinin sadece yüzde 2’lik bir kısmı tüketilmiştir. Yapılan hesaplamalara göre 21. yüzyılın ilk çeyreği biterken petrol, artık bir enerji kaynağı olarak önemini kaybedecektir. Kömür ise daha 300 yıl enerji kaynağı olmaya devam edecektir. Neticede her iki enerji kaynağı da yenilenebilir bir enerji kaynağı değildir ve bir gün tükenecektir. Aynı durum doğal gaz için de söz konusudur. Bugün enerji ihtiyacını karşılamada önemli bir rol üstlenen doğal gaz rezervleri çok sınırlıdır.

Enerji Sektörü - Kömür ve Gaz Enerjisi

Diğer ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de enerji maliyetlerini düşürmek için yerli kaynaklara önem verilmektedir. Ancak bizde kullanabilecek farklı kaynaklar olmasına rağmen ağırlık ithal kaynaklara verilmektedir. Ülkemizde doğal gaz kaynakları çok azdır ancak zengin linyit kömürü yatakları bulunmaktadır. Bugüne kadar ihmal edilmiş olsa da kömür arama çalışmalarına ağırlık verilmeli ve yeni yataklar bulunup geliştirilmelidir. Bugün kömür yatakları dururken doğal gaza ağırlık verilmesi, sanayi sektörlerinin gelişmesi açısından sıkıntılı bir durumdur.

Kömür, yatırım ve işletme maliyetleri bakımından diğer enerji kaynaklarına göre daha avantajlı durumdadır. Kömürden elde edilen elektriğin birim maliyeti, diğer enerji kaynakları ile kıyaslandığında çok daha düşüktür. Bu arada yeni temiz kömür teknolojileri gelişmektedir ve kömürün çevresel performansı iyileştirilmektedir. Bu teknolojiler ile emisyon ve atıklar düşürülmekte ve kömürden elde edilen enerjinin verimliliği arttırılmaktadır.

Kuruluşumuz, ülkemizin enerji ihtiyacının yerli kaynaklardan karşılanması konusunda işletmelere her yönden destek olmakta ve kömür ve gaz enerjisi projelerinin, arama ve işletme süreçlerinde güvenlik ve çevre yasal düzenlemelerine uygunluğunu sağlamaktadır.

Kuruluşumuz, enerji sektöründe faaliyet gösteren bütün işletmelere, azami düzeyde verimlilik elde etmeleri ve faaliyetleri sırasında ortaya çıkabilecek riskleri belirlemeleri ve ortadan kaldırmaları için destek olmaktadır.

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.