Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.

Enerji Sektörü - İletim ve Dağıtım

Enerji Sektörü - İletim ve Dağıtım

Önceleri elektrik sadece aydınlatma amaçlı kullanılıyordu. Amca sonradan birçok alanda kullanılmaya başlanmıştır ve elektriğin iletim ve dağıtım sistemleri önemli hale gelmiştir. Elektrik enerjisinin ilk taşındığı yıllarda gerilim yüksek olduğu için iletim kısa mesafelere yapılmıştır. O dönemde elektrik enerjisi doğru akım (DC) olarak üretiliyordu. Bu nedenle kullanma alanları, santral yakınlarında bulunuyordu. Alçak gerilimde güç kaybı, enerjinin uzaklara taşınmasını ekonomik olmaktan çıkarıyordu. Bunun üzerine alternatif akım (AC) geliştirilmiş ve daha yüksek gerilimler elde edilmiştir.

Enerji Sektörü - İletim ve Dağıtım

Enerji iletimi ve dağıtımı, transformatörün bulunuşu ile kolaylaşmış ve gelişmeye başlamıştır. Medeniyetin gelişmesi ile elektrik enerjisi istekleri artmaya başlamış ve daha fazla elektrik enerjisi taşıma ihtiyacı da artmıştır. Bu da daha büyük gerilimler gerektirmiştir. Elektrik enerjisi, ülkelerin ekonomik ve sosyal gelişmelerinde önemli bir itici güçtür.

Ülkemizde ilk enerji taşıması 1902 yılında Tarsus’ta yapılmıştır. Arkasından İstanbul Silahtarağa santrali açılmıştır. Bunu büyük şehirlerde kurulan santraller ve dağıtım şebekeleri takip etmiştir. Bugün ülke genelinde çok sayıda hidrolik, termik, gaz türbinli ve dizel santraller elektrik enerjisi üretmektedir ve üretilen bu enerji yurdun çeşitli bölgelerine taşınmaktadır. Genel olarak elektrik enerjisi, alternatif akım ile taşınmaktadır.

Elektrik enerjisinin dağıtımında çeşitli şebekeler geliştirilmiştir. Bu şebekeler kesintisiz bir enerji akışı sağlamaktadır ve güvenilir ve sağlam olmalıdır. Şebekelerde ortaya çıkan arızalar aboneleri etkilememelidir. Ayrıca gerilim ve frekans sabit olmalıdır. Enerjinin kesintisiz olması önemlidir. Özellikle seri üretim yapan işletmelerde enerjinin kesilmesi büyük zararlara yol açmaktadır.

İletim ve dağıtım sağlayan şebekeler, alçak gerilimli, orta gerilimli, yüksek gerilimli ve çok yüksek gerilimli şebekeler olmaktadır.

Kuruluşumuz enerji iletim ve dağıtım faaliyetlerini sürdüren işletmelere CAPEX (capital expenditures, sermaye harcamaları) ve OPEX (operational expenses, faaliyet giderleri) hizmetleri sunmaktadır.

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.