Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.

Enerji Sektörü - Güneş Enerjisi

Enerji Sektörü - Güneş Enerjisi

Bugün ülkelerin ekonomik kalkınmaları, küresel anlamda rekabet edebilmeleri ve toplumsal gelişme sağlamaları için enerji en önemli faktör olmaktadır. Ülkemiz için de enerji kullanımı ve enerji kaynakları, en önemli sorunlardan biri olmuştur. Enerji problemleri giderek büyümektedir ve gelecekte daha büyük sınıntılar beklenmektedir. Bu yüzden bütün çalışmalar artık yenilenebilir enerji kaynaklarına dönmüş durumdadır. Ülkemizin 2017 yılı rakamlarına göre kurulu gücünde yenilenebilir enerji payı ise yüzde 43’dür. Daha 10 yıl kadar önce bu oran yüzde 25 kadardı. Dünyada da yenilenebilir enerji kullanımı gittikçe artmaktadır.

Enerji Sektörü - Güneş Enerjisi

Yaşamın sürdürülmesi ve temel ihtiyaçların karşılanması açısından enerji, vazgeçilmez bir unsurdur. Ekonomik ve sosyal kalkınmanın temel girdisi olan enerji, üretimde olduğu kadar tüketimde de dikkatle ele alınması gereken bir konudur.

Küreselleşme ile birlikte ülkelerin enerjiye olan talepleri yükselmiştir ve artan talebi karşılamak ve enerji kaynaklarını etkin ve verimli kullanmak, ülkeler için en öncelikli problem olmuştur. Enerji sektörü, diğer bütün sektörlere girdi sağlamakta ve sanayinin rekabet gücünü doğrudan etkilemektedir. Ülkelerin gelişmesinde enerji önemli bir kaynak niteliği taşımaktadır.

Son yıllarda güneş enerjisi piyasası, diğer yenilenebilir enerji kaynakları gibi özel bir piyasa olmaktan çıkmıştır ve elektrik üretiminde temel kaynaklardan biri olmuştur. Ülkemiz, Avrupa kıtasında en büyük güneş enerjisi potansiyeline sahip bir ülkedir. Güneş enerjisi üretimimiz, ikinci sırada olan İspanya’dan yaklaşık yüzde 30 oranında daha fazladır. Ülkemizin mevcut elektrik talebinin yüzde 75’i sadece güneş enerjisi ile karşılanabilir.

Burada önemli nokta güneş enerjisi kurulumlarında elverişli koşulları sağlamaktır. Kuruluşumuz bu yönde verdiği hizmetler ile işletmelerin hızlı gelişim göstermelerine destek olmaktadır.

Kuruluşumuz, enerji sektöründe faaliyet gösteren bütün işletmelere, azami düzeyde verimlilik elde etmeleri ve faaliyetleri sırasında ortaya çıkabilecek riskleri belirlemeleri ve ortadan kaldırmaları için destek olmaktadır.

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.