Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.

Enerji Sektörü - Biyokütle Enerjisi

Enerji Sektörü - Biyokütle Enerjisi

Sanayileşme ve nüfus bu şekilde artmaya devam ettikçe enerji ihtiyacı da doğal olarak artmaktadır. Buna karşılık bugüne kadar kullanılmakta olan bütün enerji kaynakları artık tükenmek üzeredir. Bu nedenle yenilenebilir ve sürdürülebilir enerji kaynaklarına duyulan ihtiyaç giderek artmaktadır. Enerjinin aynı zamanda çevresel kirliliğe neden olmadan elde edilmesi için kullanılacak kaynaklardan biri de biyokütledir.

Enerji Sektörü - Biyokütle Enerjisi

Biyokütle enerjisi tükenmez bir kaynaktır ve kolay yollardan her yerde elde edilebilmektedir. Biyokütle için başlıca kaynaklar, mısır ve buğdayın yanı sıra, otlar, yosunlar, denizlerdeki algler, gübre, hayvan dışkıları, sanayi atıkları ve evlerden atılan meyva ve sebze artıkları gibi tüm organik çöplerdir.

Artık petrol, kömür ve doğal gaz gibi enerji kaynaklarının tükenmekte olması ve bunların çevre kirliliği yaratması yüzünden, biyokütle kullanımı enerji sorununu çözme konusunda büyük önem kazanmıştır.

Bitkilerin ve canlı organizmaların kökeni olan biyokütle, genelde güneş enerjisini fotosentez yolu ile depolayan bitkisel organizmalardır. Fotosentez ile enerji kaynağı olan organik maddeler sentezleşmekte ve tüm canlıların solunumu için gerekli olan oksijen açığa çıkmaktadır. Üretilen organik maddeler yakıldığı zaman açığa çıkan karbondioksit ise, daha önce bitkiler tarafından atmosferden alınmış olduğu için, karbondioksit salınımı bakımından denge bozulmamış olmaktadır. Bu sayede bitkiler sadece besin kaynağı olarak kalmamakta, aynı zamanda çevre dostu tükenmez birer enerji kaynağı olmaktadır.

Biyokütle malzemeleri yeni teknolojik yöntemler ile işlenerek katı, sıvı ve gaz yakıtlara dönüştürülmektedir. Bu dönüşüm sonunda biyodizel, biyogaz, biyoetanol ve pirolitik gaz gibi yakıtlar, ayrıca gübre, hidrojen gibi yan ürünler elde edilmektedir.

Kuruluşumuz, enerji sektöründe faaliyet gösteren bütün işletmelere, azami düzeyde verimlilik elde etmeleri ve faaliyetleri sırasında ortaya çıkabilecek riskleri belirlemeleri ve ortadan kaldırmaları için destek olmaktadır.

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.