Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.

Denizcilik Sektörü - Denizcilik

Denizcilik Sektörü - Denizcilik

Deniz kazaları çoğu zaman can ve mal kayıplarına neden olmakta, ayrıca deniz kirliliği gibi büyük çevre felaketlerine yol açmaktadır. Bu bakımdan denizcilik sektöründe güvenliğin sağlanması, sadece geminin çalışanları ve taşıdığı yük için değil, çevre için de büyük önem taşımaktadır. Bu yüzden deniz taşımacılığında, bütün çağdaş sistem ve cihazları kullanarak, ortaya çıkabilecek riskleri en aza indirmek gerekmektedir. Bunun yolu da risk yönetiminden geçmektedir. Ancak her işte olduğu gibi, deniz taşımacılığında da riskin tamamen ortadan kaldırılması mümkün değildir. Bu yüzden kabul edilebilir seviyede risk içeren bir güvenlik hedeflenmelidir.

Denizcilik Sektörü - Denizcilik

Denizcilik sektörü aslında içinde birçok riski barındıran bir sektördür. Risk altında olan birçok taraf bulunmaktadır. Örneğin, liman devleti, bayrak devleti, sahil devleti, uğranılan limanlar, armatörler, işletenler, gemi çalışanları, yolcular, yük sahiplari, klas kuruluşları, diğer gemiler ve bu gemilerin çalışanları gibi. Kısaca geminin faaliyetlerinden etkilenen birçok taraf bulunmaktadır.

Denizcilik sektöründe temel risk bir kazanın meydana gelme ihtimalidir. Genel olarak riskler üç grupta ele alınmaktadır: ihmal edilebilir riskler, tolere edilebilir riskler ve tolere edilemez riskler. Risk değerlendirmesi yapmanın en büyük yararı, kazaları önleyici özelliği olmasıdır. Ancak deniz taşımacılığında, genel olarak kabul gören standart bir riskten söz etmek mümkün değildir. Kabul edilebilir risk tanımı, aynı gemi için bile geminin bulunduğu bölgeye göre farklı olmaktadır.

Kuruluşumuz denizcilik sektöründe faaliyet gösteren işletmelere, riskin anlaşılabilirliği, kontrol edilebilirliği, felaket boyutunda sonuçlar doğurabilme potansiyeli ve riskin ürkütücü olma boyutu gibi konularda destek olmaktadır.

Kısaca insan faaliyetlerinin olduğu her yerde risk de bulunmaktadır, bu bir gerçektir. Önemli olan riskleri yönetilebilmektir.

Denizcilik sektöründe geminin, çalışanların ve çevrenin güvenliği kritik noktalardır. İşletmeler rekabet gücünü korumak için bu güvenliği sağlamak zorundadır.

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.