Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.

Aydınlatma Sistemi Muayenesi

Aydınlatma Sistemi Muayenesi

Elektrikli aydınlatma gereksinimleri ve tasarımı üzerindeki en büyük etkiler, binada gün ışığının kullanılabilirliğini belirleyen mimari yapılanma, kütle, tavan yüksekliği ve kesit profillerinden kaynaklanmaktadır. Tipik olarak, güneye bakan konumlar, dar zemin plakaları, yüksek tavanlar ve açık bölümler giren gün ışığını daha kullanışlı hale getirmekte ve buna bağlı olarak elektrik aydınlatma kullanımını azaltmaktadır. Aydınlatma tasarımcıları buna çok dikkate etmektedir.

Aydınlatma Sistemi Muayenesi

Aydınlatma sistemleri iyi tasarlanmalı, mimari formları ve yüzeyleri aydınlatmalı ve iyi entegre edilmelidir. Aydınlatma tasarımcıları, binadaki en büyük enerji tüketen hizmetlerden biri olan aydınlatma üzerinde kontrol sahibidir. Görünürlük her zaman daha fazla ışık ve daha fazla elektrik ile artmaz. Bu yüzden enerji kullanımının çok daha az olmasına odaklanmak gerekiyor.

Diğer yandan aydınlatma, çalışanların görme yeteneğini önemli ölçüde etkilemektedir ve iş kazalarının büyük bir kısmı, yetersiz aydınlatma koşullarına ve risklerin fark edilmemesine bağlı olmaktadır. Yapılan araştırmaların büyük bir kısmı, iş kazalarının yeterli aydınlatma sağlanmamasından kaynaklandığını ortaya koymuştur. Çalışma alanlarında aydınlatma yeterliliğinin sağlanması yanı sıra, ortam ölçümlerinde, dolaşım alanı aydınlatma seviyesi, iş alanı ve yakın çevre aydınlatma oranı ve aydınlatmanın tekdüzeliği ölçümleri de yapılmak zorundadır.

Ayrıca çalışma ortamlarında aydınlatma denetimleri yapılırken, parlama, kamaşma, kullanılan yüzey özellikleri, aydınlatma türü ve aydınlatma tasarımı gibi faktörlerin de dikkate alınması gerekmektedir.

Yetkili kuruluşlar tarafından yapılan denetimlerde, aydınlatma ölçüm sonuçları ve çalışan görüşleri ve çalışma koşullarına ilişkin toplanan tüm veriler değerlendirilmekte, aydınlatma yetersizliğinden kaynaklanan kaza riskleri ve sağlık şikayetleri incelenmekte ve aydınlatmanın iş sağlığı ve güvenliği yönünden etkileri raporlanmaktadır.

Genel olarak bakıldığında, çalışma alanlarında en çok görülen fiziksel risk faktörlerinden biri, yetersiz aydınlatmadır (yüzde 75 olarak belirlenmiştir).

Kuruluşumuz tarafından işletmelere, tesisat sistemleri muayene hizmetleri kapsamında, aydınlatma sistemi muayene hizmetleri de verilmektedir.

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.