Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.

Tahribatsız Muayene (NDT)

Tahribatsız Muayene (NDT)

Çeşitli malzemelere uygulanan bazı fiziksel ve mekanik test yöntemlerinde, malzeme örnekleri bir şekilde tahrip edilmektedir. Ancak bazı uygulamalarda ürünlerin, kalite kontrolü, arıza analizi veya hizmete alınan sistemlerin tetkiki gibi mühendislik malzemelerinin veya yapılarının özelliklerini bozmadan değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu tür değerlendirmeler tahribatsız muayene (NDT) yöntemleri ile yapılmaktadır. Malzemelerin veya yapıların bütünlüğüne, dokularına ve gelecekteki kullanışlılıklarına zarar vermeden incelemek veya ölçmek mümkündür.

Tahribatsız Muayene (NDT)

Tahribatsız muayene (NDT) yöntemlerinde, malzemelerin yapısal bileşenlerinin ve sistemlerinin, işlevlerini güvenilir bir şekilde yerine getirdikleri, disiplinler arası bir çalışma ile belirlenmektedir. Bu bakımdan bu testlerin güvenilirliğini sağlamak ve inceleme sırasında mazelemenin arızalanmasının önüne geçmek için belli standartlar uygulanmaktadır.

Uçak kazalarının önlenmesi, trenlerin raydan çıkmaması, reaktörlerin arıza yapmaması, boru hatlarının patlamaması gibi çok sık rastlanmayan ancak sonuçları büyük olan malzeme bozukluklarının ve sistem arızalarının bulunması ve karakterize edilmesinde başarılı uygulanan tahribatsız muayene (NDT) yöntemlerinin faydası büyüktür. Bu testlerin yapılması ve test sonuçlarının doğru yorumlanması, beceri, eğitim ve deneyim gerektirmektedir.

Tahribatsız muayene (NDT) yöntemleri ile, malzemelerdeki iç boşluklar, çatlaklar, yüzey boşlukları, erken bozulmaya yol açabilecek kusurlar ve kusurlu yapılan kaynaklar tespit edilmektedir. Ağırlıklı olarak bu testler metaller, seramikler, kompozitler, plastikler ve kaplamalar üzerinde gerçekleştirilmektedir.

Yaygın olarak kullanılan tahribatsız muayene test yöntemleri şunlardır: gözle muayene, mikroskopla inceleme, radyografi, boya nüfuz, ultrasonik, manyetik parçacık, Eddy Current ve akustik emisyon. Örneğin, mikroskopla incelemede küçük yüzey kusurları incelenir, ancak daha büyük yapılar için geçerli değildir. Radyografi yönteminde yüzeyaltı kusurlar tespit edilebilir ve en küçük kusurlar bulunabilir. Ultrasonik yöntemde, yüzeyaltı kusurlar bulunabilir, ancak malzeme iyi bir ses iletkeni olmalıdır. Manyetik parçacık yönteminde yüzey ve katman kusurları tesbit edilir, ancak sadece ferromanyetik malzemeler için uygulanabilir. Akustik emisyon yöntem ile tüm yapı analiz edebilir, ancak yorumlanması güçtür.

Kuruluşumuz tarafından, diğer hizmetler kapsamında, tahribatsız muayene (NDT) hizmetleri de verilmektedir.

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.