Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.

Yangın Tesisatı Muayenesi

Yangın Tesisatı Muayenesi

Yeni yangın sistemlerinin tasarlanması, inşa edilmesi ve düzenli bakımlarının yapılmasında esas olan can güvenliğini sağlamaktır. Yetkili kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen yangın tesisatı muayenesi, uygun yangın güvenliği ve korumasını sağlamak için gereklidir. Tüm yangın alarm sistemleri, sprinkler sistemleri ve söndürme sistemlerinin, yürürlükte olan yasal düzenleme esaslarına ve yayınlanmış ulusal ve uluslararası standartlara uygun şekilde üretilmesi, kurulması ve çalıştırılması gerekmektedir. Yangın tesisatı muayenelerinin, her yıl en az bir kere veya gerektiği zaman daha sık aralıklarla denetlenmesi ve belgelendirilmesi gerekmektedir. Yetkili kuruluşlar, eğitimli ve deneyimli çalışanları ile bu çerçevede yangın koruma ekipmanı ve can güvenliği sistemleri için ayrıntılı incelemeler yapmaktadır.

Yangın Tesisatı Muayenesi

Yangın tesisatı muayenesi sırasında, algılama sistemlerinin hazır olup olmadığı, sprinkler sistemlerin düzgün çalışıp çalışmadığı, söndürme sistemlerinin tam olarak ihtiyaç duyuldukları anda devreye girip girmedikleri, söndürücülerin her zaman şarj edilmiş ve kullanıma hazır olup olmadıkları ve acil çıkış yollarının, güvenli kaçış için açıkça işaretlenmiş ve iyi aydınlatılmış olup olmadığı kontrol edilmektedir.

Yangın tesisatı muayenesi genelde Amerikan Yangından Korunma Kurumu (NFPA) tarafından yayınlanan standartlara uygun muayene aralıklarında gerçekleştirilmektedir. Muayenelerde sistem ve cihazların çok noktalı denetimleri gerçekleştirilmekte, tespit edilen problemler muyane raporunda açıkça ifade edilmekte, sisteme bağlı tüm cihazların konumu ve durumu raporlanmakta, gerekli bakımlar yapılmakta ve muayene işlemleri tamamlandığı zaman bir denetim belgesi düzenlenmektedir.

Yangın tesisatı muayenesi, işletmelere güven sağlamaktadır. Çünkü genelde maliyet etkin çözümler sunulmakta ve işletmenin operasyonel ihtiyaçlarına uyacak özellikte hizmet sunulmaktadır. İşletmeler, günlük faaliyetlerinin sorunsuz bir şekilde devam ettiğinden emin olmak istemektedir. Yetersiz projelendirme ve malzeme ile uygulanan ve düzenli bakımları yapılmayan sistemlerin hiçbir işletmeye faydası olamaz.

Kuruluşumuz tarafından mekanik tesisat muayene hizmetleri kapsamında yangın tesisatı muayene hizmetleri de verilmektedir.

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.