Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.

Havalandırma Tesisatı Muayenesi

Havalandırma Tesisatı Muayenesi

Binaların enerji performansı ile ilgili Avrupa Birliği direktifi, ilk olarak 2002 yılında kabul edilmiştir. Bu direktif ile binaların enerji verimliliğini artırmak, karbon emisyonlarını düşürmek ve iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak amaçlanmıştır. Ülkemizde de Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından 2008 yılında Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği yayınlanmıştır.

Havalandırma Tesisatı Muayenesi

Bu yönetmeliğin başlıca amaçları şunlardır:

  • Dış iklim koşullarını, iç ortam gereksinimlerini, mahalli koşulları ve maliyet etkinliğini göz önünde tutarak, binaların enerji kullanımlarının değerlendirilmesini sağlayacak hesaplama kriterlerini belirlemek
  • Birincil enerji ve karbondioksit emisyonu bakımdan binaların sınıflandırılmasını sağlamak
  • Yeni ve önemli oranda tadilat gerektiren mevcut binalar için en düşük enerji performans gereklerini tespit etmek
  • Yenilenebilir enerji kaynaklarının uygulanabilirliliğini değerlendirmek
  • Isıtma ve soğutma sistemlerinin denetimini sağlamak
  • Sera gazı emisyonlarının sınırlandırılmasını sağlamak
  • Binalar için performans kriterlerini ve uygulama esaslarını belirlemek
  • Nihayet çevrenin korunmasını sağlamak

Binalarda yetkili kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen havalandırma tesisatı muayenesi bu bakımdan önemli olmaktadır.

Havalandırma tesisatı, ortam havasındaki nem, temizlik ve sıcaklık değerlerinin birlikte kontrol edildiği ve taze hava ihtiyacının karşılandığı sistemleri ifade etmektedir.

Bir havalandırma tesisatı, sıcaklığı kontrol eden veya düşüren tüm bileşenlerin bir kombinasyonudur. Bu tür havalandırma tesisatı, havalandırma sistemi kontrolü yanında nem ve hava temizliğini de kapsamaktadır. Bu sistemlere mekanik soğutma sağlamayan, ancak başka yollarla soğutulan alanlara hizmet eden mekanik havalandırma sistemleri de dahildir.

Havalandırma tesisatı muayenesinin amacı, verimliliği artırmak, enerji tüketimini düşürmek, işletme maliyetlerini azaltmak ve karbon emisyonlarını düşürmektir. Aynı zamanda sağlık ile ilgili risklerin olmadığından emin olmak için gerekli muayeneler yapılmak zorundadır. Muayeneler sonunda bina sahibine veya yöneticisine, havalandırma tesisatının verimliliği ve performansı konusunda bilgiler içeren bir rapor teslim edilir.

Kuruluşumuz tarafından mekanik tesisat muayene hizmetleri kapsamında havalandırma tesisatı muayene hizmetleri de verilmektedir.

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.